Täydennyskoulutus

20-vuoden ura hoitoalan eri tehtävissä on antanut minulle uskoa siihen, että pystyn jakamaan kokemuksiani ja osaamistani myös muille.

Järjestän PÄIHDEPSYKIATRIA- nimisen seminaarin vuonna 2023 jo kolmannen kerran. Seminaarin päivämäärä on 20.4.2023 ja se toteutetaan sekä etänä että paikan päällä Helsingissä GLO Hotel ARTssa.

Lisäksi järjestän satunnaisemmin myös muita koulutustapahtumia, joista mainintana mm. PÄIHTEET HOITYÖSSÄ etäkoulutus keväältä 2022. Tämä koulutus oli suunnattu pääasiassa muissa, kuin mielenterveys- ja päihdeyksiköissä työskenteleville hoitoalan ammattilaisille.

Olen myös tehnyt koulutusyhteistyötä eri koulutusorganisaatioiden kanssa. 

Minua voi kysyä myös kouluttamaan tai puhumaan tilaisuuksiin. Olen pitänyt luentoja vuodesta 2014 alkaen eri tilaisuuksissa, mm. Päihteet ja Hoitotyö- koulutuspäivässä sekä Valtakunnallisilla Opioidikorvaushoitopäivillä.

Suunnittelen ja toteutan mielelläni myös juuri teidän organisaatiollenne räätälöidyn koulutuksen. Tarvittaessa saamme kouluttamaan myös päihdelääkärin ym. alan asiantuntijoita.

Osaamisalaani on mielenterveys- ja päihdehoitotyö. Työssä jaksaminen ja työhyvinvointi, potilaan kohtaaminen, haasteelliset tilanteet, riippuvuus, puheeksiotto, päihde- ja mielenterveysongelman arviointi, psykoosi, masennus, persoonallisuuden häiriöt esimerkkeinä. 

Suuri kiitos hyvistä järjestelyistä, kaikki sujui hyvin. Mielenkiintoinen päivä, mikä toi uusia ajatuksia ja uutta puhtia omaan työhön. 

Palaute Päihdepsykiatria 2022- seminaarista

Hyviä ja mielenkiintoisia näkökulmia asiakaskohtaamisista, mikä erityisen tärkeää kaikessa vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa.

Palautetta haastavat asiakastilanteet luennolta

Tässä video puheenvuorostani PÄIHDEPSYKIATRIA 2022- seminaarissa