Tulevia seminaareja ja koulutuksia

Seminaarit

PÄIHDEPSYKIATRIA- SEMINAARI TULEE TAAS!

Vuoden 2024 seminaari järjestetään 18.4.2024 Hotelli Arthurissa Helsingissä ja etänä.

Tule oppimaan uutta, vahvistamaan osaamistasi, jakamaan kokemuksia, verkostoitumaan muiden ammattilaisten kanssa ja löytämään uusia ideoita yhdessä mielenterveys- ja päihdehoitotyön asiantuntijoiden kanssa.

Vuoden 2024 Päihdepsykiatria-seminaarissa tulee olemaan kaksi pääteemaa, joiden ympärille seminaarin puheenvuorot rakentuvat. Kuulemme puheenvuoroja, jotka käsittelevät mielenterveyttä, päihteitä sekä niiden yhteisesiintyvyyttä. Aiheet tulevat valikoitumaan aikaisempiin seminaareihin osallistuneiden palautteen perusteella.

Sydämellisesti tervetuloa seminaariin! Seminaarin ohjelma julkaistaan syksyn 2023 aikana ja ilmoittautuminen avataan heti sen jälkeen.

Seminaari on suunnattu mielenterveys- ja/tai päihdehoitotyössä työskenteleville sote-ammattilaisille ja alan opiskieljoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Seminaari toteutetaan hybridimallisena. 

Osallistua voit joko paikan päällä Helsingissä tai etänä kaikkialla Suomessa.

www.paihdepsykiatria.fi 

HOITOTYÖ 2023- KOULUTUSPÄIVÄ

KOULUTUS ON PIDETTY! KIITOS KAIKILLE OSALLISTUJILLE.

HOITOTYÖ 2023- koulutuspäivä on suunniteltu somaattista työtä tekeville sote-ammattilaisille ja opiskelijoille ja kaikille sote-alan osaajille, joita aihe kiinnostaa. Työpaikkasi voi olla esimerkiksi terveysasema, päivystyspoliklinikka, ensihoito, kotihoito, asumispalveluyksikkö, vuodeosasto tai joku muu, ketään ja mitään ei rajata ulkopuolelle.

Koulutuspäivän aiheet nousevat hoitotyön arjesta ja apuna aiheiden valinnassa on toiminut koulutustoivekysely, johon ovat vastanneet erilaisissa terveydenhuollon yksiköissä työskentelevät sote-osaajat.

Tänä vuonna ensimmäisen kerran järjestettävän koulutuspäivän teemana on SYDÄN. Teeman ympärille on rakennettu kattava koulutuspaketti, jossa opitaan laadukkaan EKG:n ottaminen ja EKG:n tulkintaa. Lisäksi opimme tunnistamaan eri syistä aiheutuvia rytmihäiriöitä sekä lopuksi paneudumme vielä tehokkaaseen elvytykseen.

Kouluttajana toimii vaativan hoitotason ensihoitaja Janne Karvonen.

www.hoitotyo.fi