Tulevia seminaareja ja koulutuksia

Seminaarit

PÄIHDEPSYKIATRIA- SEMINAARI TULEE TAAS!

Tervetuloa Päihdepsykiatria 2024- seminaariin paneutumaan mielenterveys- ja päihdesairauksiin sekä niiden yhteisesiintyvyyteen.

Vuoden 2024 seminaari järjestetään 18.4.2024
Hotelli Arthurissa Helsingissä ja etänä.

Seminaari on suunnattu mielenterveys- ja/tai päihdehoidossa työskenteleville sote-ammattilaisille ja alan opiskelijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Seminaari tarjoaa mahdollisuuden oppia mielenterveys- ja päihdesairauksista ja niiden hoidosta alan huippuasiantuntijoilta. Puhujat jakavat tuoretta tietoa, parhaita käytäntöjä ja käytännön kokemuksia, mikä auttaa laajentamaan tietämystäsi näiden sairauksien hoidossa.

Seminaari tarjoaa myös loistavan tilaisuuden tavata muita saman alan ammattilaisia ja jakaa ajatuksia sekä kokemuksia.

Osallistumalla seminaariin voit syventää ymmärrystäsi mielenterveys- ja päihdesairauksista, jotka ovat yhä merkittäviä haasteita yhteiskunnassamme. Voit myös oppia, miten näitä ongelmia voidaan ehkäistä ja hoitaa.

UUTTA PÄIHDEPSYKIATRIASSA:

Seminaari jatkuu iltaan asti, sillä varsinaisen seminaarin päätyttyä alkaa PÄIHDEPSYKIATRIAN JÄLKI-ISTUNTO, rento Get Together- tapahtuma, jossa ruokailun lomassa kuulemme puheenvuoroja sekä elävää musiikkia.

HOITOTYÖ 2023- KOULUTUSPÄIVÄ

KOULUTUS ON PIDETTY! KIITOS KAIKILLE OSALLISTUJILLE.

HOITOTYÖ 2023- koulutuspäivä on suunniteltu somaattista työtä tekeville sote-ammattilaisille ja opiskelijoille ja kaikille sote-alan osaajille, joita aihe kiinnostaa. Työpaikkasi voi olla esimerkiksi terveysasema, päivystyspoliklinikka, ensihoito, kotihoito, asumispalveluyksikkö, vuodeosasto tai joku muu, ketään ja mitään ei rajata ulkopuolelle.

Koulutuspäivän aiheet nousevat hoitotyön arjesta ja apuna aiheiden valinnassa on toiminut koulutustoivekysely, johon ovat vastanneet erilaisissa terveydenhuollon yksiköissä työskentelevät sote-osaajat.

Tänä vuonna ensimmäisen kerran järjestettävän koulutuspäivän teemana on SYDÄN. Teeman ympärille on rakennettu kattava koulutuspaketti, jossa opitaan laadukkaan EKG:n ottaminen ja EKG:n tulkintaa. Lisäksi opimme tunnistamaan eri syistä aiheutuvia rytmihäiriöitä sekä lopuksi paneudumme vielä tehokkaaseen elvytykseen.

Kouluttajana toimii vaativan hoitotason ensihoitaja Janne Karvonen.

www.hoitotyo.fi