Mielenterveys- ja päihdekoulutukset hoitotyöhön 

Mielenterveys- ja päihdekoulutukset sopivat esimerkiksi sote-keskusten, vuodeosastojen, poliklinikoiden, kotihoidon ja asumispalveluyksiköiden henkilökunnalle.

Koulutukset ovat täsmäpaketteja, joiden aiheet ovat nousseet eri yksiköissä työskentelevien sote-ammattilaisten toiveista. 

Koulutukset kestävät 90 min. ja ovat mahdollisia toteuttaa myös etänä. 

Yhden koulutuksen hinta on 350 e (alv 0) + mahdolliset matkakulut. Osallistujamäärää ei ole rajattu. 

Koulutukset voivat olla myös konsultatiivisia, jolloin yksikkö tuo mukanaan asiakascasen/caseja, joita puretaan yhdessä kouluttajan kanssa ja löydetään yhdessä ratkaisuja.

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEASIOIDEN PUHEEKSIOTTO SEKÄ HOIDONTARPEEN ARVIOINTI

Tässä koulutuksessa opimme mielenterveys- ja päihdeasioiden puheeksiottamisen ja hoidontarpeen arvioinnin myös puhelimitse tapahtuvassa arvioinnissa. Opimme kysymään oikeita kysymyksiä ja kiinnittämään huomiota sellaisiin asioihin, joilla on vaikutusta hoitoon ohjaamisen suunnittelussa.

PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄN POTILAAN HOITO

Tässä koulutuksessa opimme, mitä ovat päihteiden aiheuttamat vieroitusoireet ja miten niitä arvioidaan ja hoidetaan. Lisäksi tutustumme päihdehoitopolkuun ongelman tunnistamisesta aina päihdehoitoon asti.

PSYYKKISET SAIRAUDET 

Tässä koulutuksessa käymme läpi yleisimmät mielenterveyden sairaudet ja elämäntilannekriisit ja luomme käsityksen siitä, miten erilaiset psyykkiset sairaudet ja tilanteet vaikuttavat asiakkaamme toimintaan ja ajatusmaailmaan. 

HAASTEELLISESTI KÄYTTÄYTYVÄ ASIAKAS

Tässä koulutuksessa käsittelemme haasteellisesti käyttäytyvän asiakkaan kohtaamista. Otamme huomioon myös asiakkaan näkökulman. Koulutus pohjautuu kouluttajan omiin kokemuksiin hoitotyössä sekä tutkittuun tietoon. Tässä koulutuksessa luomme myös työvälineitä haasteellisten tilanteiden selvittämiseksi ja ehkäisemiseksi.

JOKIN MUU AIHE?

Tuleeko mieleesi jokin muu aihe, josta haluaisit koulutusta? Tunnetaidot, työssä jaksaminen? Vai olisiko näitä valmiita aiheita hyvä yhdistellä hieman laajemmaksi koulutukseksi? 

Kaikki on mahdollista. Suunnitellaan juuri sellainen kokonaisuus, joka palvelee parhaiten! Ota yhteyttä!

Ari Kärkkäinen
puh 044 2396 821
ari.karkkainen@entratum.fi