Case- ja konsultaatio-ohjaus,
yksilö- ja työyhteisöcoaching

Voin suositella Aria coachiksi niin yksilöille kuin ryhmillekin. Uskon, että sillä ei ole merkitystä, millä alalla coachattava henkilö/henkilöt ovat, mutta toki hoito- ja hoiva-alan yrityksiin liittyen Arilla on laajaa näkemystä.

Palveluesimies, A-klinikka Oy

Rentous ja humoristisuus myös työnohjaajan puolelta, luo turvallista ilmapiiriä eikä tule olo kuin oltaisiin oikeussalissa. Se on ollut hyvää, että ollaan voitu käyttää aikaa oikeisiin konkreettisiin keisseihin eikä vain yleiseen ilmapiirikeskusteluun.

Työyhteisöcoaching osallistuja

CASE- JA KONSULTAATIO-OHJAUS 90 min

Case-ohjaus on tehokas tapa kehittää organisaation toimintaa ja henkilöstön työhyvinvointia. Ohjauksessa käydään läpi todellisia työtilanteita, jolloin osallistujat saavat käytännön työkaluja ongelmien ratkaisuun ja kehittämiseen.

Case-ohjaus toteutetaan työyhteisön kesken. Siinä keskitytään työyhteisöä mietityttävien casejen tutkimiseen ja siihen, että koko työyhteisö löytää ratkaisuja. Usein eri asiakkaat herättävät työntekijöissä erilaisia tunteita. Siksi on tärkeää, että jokainen osallistuja saa sanoa ajatuksensa ja tunteensa.

Case-ohjauksen avulla työyhteisö voi kehittää yhteistyötaitoja, lisätä ymmärrystä eri ammattiryhmien välillä sekä parantaa työntekijöiden motivaatiota ja sitoutumista. Työnohjaus auttaa myös tunnistamaan ja ehkäisemään työstressiä ja muita työhyvinvointiongelmia.

Case-ohjaus toteutetaan ryhmässä, jossa osallistujat jakavat omia kokemuksiaan ja ratkaisujaan muiden kanssa. Ohjaaja toimii fasilitaattorina ja auttaa osallistujia jäsentämään tilanteita, löytämään uusia näkökulmia ja kehittämään ratkaisuja. Ohjauksessa keskitytään prosessiin, ei niinkään lopputulokseen.

Tällainen ohjaus sopii työyhteisöille, jotka haluavat käsitellä luottamuksellisesti asiakas/potilastapauksia ja saada kliinistä "selkänojaa" päätöksentekoon ja työhön. 

Olen työskennellyt mielenterveys- ja päihdehoitotyössä erilaisissa yksiköissä (asumispalveluissa, poliklinikalla, osastoilla, päivystyksessä ja terveysasemalla). Näiden vuosien aikana on mukaani tarttunut paljon erilaisia kohtaamisia erilaisten potilaiden kanssa. Mukaan on mahtunut onnistumisia ja myös toisenlaisia lopputuloksia. Kerron mielelläni omia kokemuksiani ja näkemyksiäni ja autan näiden kokemuksten pohjalta työyhteisöä löytämään ratkaisuja caseihin, jotja mietityttävät ja kuormittavat arkea.

Työskentelen case-ohjaajana tällä hetkellä erikoissairaanhoidon poliklinikalla.

YKSILÖ- JA TYÖYHTEISÖCOACHING 60-90 min

Työyhteisöcoaching sopii sote-alan työyhteisöille sekä esihenkilöille joko "perinteisen" työnohjauksen rinnalle, tai korvaaman sen.

Työyhteisöcoachingeissani käsiteltyjä asioita ovat olleet mm. työyhteisön yhteistyön kohentaminen, sisäisen ja ulkoisen vuorovaikutuksen parantaminen, työyhteisön yhteisten toimintamallien suunnittelu ja esihenkilötiimin muutoksessa toimiminen.

Yksilöcoaching on henkilökohtainen kehitystyöskentelymuoto, jonka tarkoituksena on auttaa sinua saavuttamaan omat tavoitteesi ja kehittymään haluamallasi tavalla. Coachingissa keskitytään juuri sinun tarpeisiisi ja tavoitteisiisi, ja prosessi on räätälöity juuri sinulle sopivaksi.

Yksilöcoachingeissani käsiteltyjä aiheita ovat olleet mm. asiantuntijaroolista esihenkilöksi siirtyminen ja siinä tukeminen, ajanhallinta, esihenkilön riittämättömyyden tunne, esihenkilön työroolin vahvistaminen ja tiedostaminen, esiintymisvarmuuden vahvistaminen ja valmentavan otteen vahvistaminen esihenkilötyössä.

Ota yhteyttä ja keskustellaan, minkälainen ohjausmuoto voisi palvella parhaiten sinua ja työyhteisöäsi.

Ari Kärkkäinen

puh 044 2396 821

ari.karkkainen@entratum.fi