Yksilö- ja työyhteisöcoaching

Yksilöcoaching on nimensä mukaisesti prosessi, jossa läsnä ovat coachattava ja coach. Se on erittäin vahva vuorovaikutusprosessi, jossa coachattava asettaa itselleen tavoitteet ja coach tukee niiden saavuttamista. Yksinkertaisesti voidaan sanoa, että yksilöcoaching on seinä, jota vasten coachattava voi heittää ajatuksensa ja seinä palauttaa ne takaisin tarkempaan ja moniulotteisempaan tutkiskeluun.

Yksilöcoachingeissani käsiteltyjä aiheita ovat olleet mm. asiantuntijaroolista esihenkilöksi siirtyminen ja siinä tukeminen, ajanhallinta, esihenkilön riittämättömyyden tunne, esihenkilön työroolin vahvistaminen ja tiedostaminen, esiintymisvarmuuden vahvistaminen ja valmentavan otteen vahvistaminen esihenkilötyössä.

Yksilöcoaching sopii asiantuntijoille, yrittäjille, johtajille, esihenkilöille ja kaikille, jotka haluavat kehittää toimintaa, vahvistaa osaamista ja kirkastaa tavoitteita sekä toimintatapoja.

Olen työskennellyt ja työskentelen edelleen sote-alan esihenkilöiden yksilöcoachina.

Työyhteisöcoaching on yksilöistä koostuvan ryhmän coachaamista. Työyhteisöllä on yhteinen tavoite, joka voi muodostua jostakin haasteesta tai ongelmasta tai se voi olla myös jonkin toimintatavan kehitäminen tai uudistaminen. Se voi myös olla olemassa olevan hyvän vahvistamista ja sen varmistamista, ettei muutosta huonompaan synny.

Työyhteisöcoachingeissani käsiteltyjä asioita ovat olleet mm. työyhteisön yhteistyön kohentaminen, sisäisen ja ulkoisen vuorovaikutuksen parantaminen, työyhteisön yhteisten toimintamallien suunnittelu ja esihenkilötiimin muutoksessa toimiminen.

Työyhteisöcoaching sopii sote-alan työyhteisöille sekä esihenkilöille joko "perinteisen" työnohjauksen rinnalle, tai korvaaman sen.

Olen työskennellyt ja työskentelen edelleen sote-alan työyhteisöjen coachina.

Voin suositella Aria coachiksi niin yksilöille kuin ryhmillekin. Uskon, että sillä ei ole merkitystä, millä alalla coachattava henkilö/henkilöt ovat, mutta toki hoito- ja hoiva-alan yrityksiin liittyen Arilla on laajaa näkemystä.

Palveluesimies, A-klinikka Oy