ENSIAPUKOULUTUS

Entratumin ensiapukoulutukset suunnitellaan asiakkaan tarpeen mukaan. Lisäksi tarjoamme valmiita ensiapukoulutuspaketteja, joiden sisältöön ja laajuuteen voit tutustua tällä sivulla.

Vastuukouluttajallamme on Yritys Oy:n myöntämä ensiapukouluttajan pätevyys ja kaikista koulutuksista saa virallisen todistuksen.

ENSIAPUKOULUTUS 8 tuntia

Hätäensiapu
Toiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksen sattuessa
     Hätäilmoitus
Elvytys
Tajuttomuus
Verenvuodot
     Sokki
Vierasesine hengitysteissä
Sairauskohtaukset
     Aivoverenkierron häiriön tunnistaminen
     Rintakipu
     Pyörtyminen
     Kouristus
     Palovammat
Defibrillaattori käyttökoulutus