Yksilöcoachingista tukea esihenkilötyöhön

08.08.2022

Miksi coaching?

Siirtyminen hoitotyön asiantuntijaroolista hoitotyön esihenkilöksi, palveluesimieheksi, on iso muutos. Tämän muutoksen toteutumiseksi ja onnistumiseksi lähdimme hakemaan coachingista tukea. Taustallani ei ole selkeää johtamiskoulutusta, joten yksilöcoaching tuli hyvään saumaan täydentämään organisaation yhteistä esihenkilövalmennusta.

Yhteistyökumppaniksi löytyi yksilö- ja tiimicoach Ari Kärkkäinen Entratum Oy:stä. Arilla on laajaa näkemystä julkisten ja yksityisten sote-palveluntuottajien presesseista ja toimintamalleista.

Mikä oli merkittävintä coaching-prosessissa?

Emme laatineet kovin tarkkaa tavoitetta prosessille, vaan etenimme siten, että tapaamisissa puhuimme ajakohtaisista aiheista ja pohdimme niitä yhdessä. Toki taustalla olivat prosessin alussa pidetyssä kolmikantakeskustelussa laaditut tavoitteet, mutta ne olivat ns. ylätavoitteita ja ne tarkentuivat prosessin edetessä.

Prosessissa korostui kuuntelun merkitys. Siirtyminen hoitotyön asiantuntijaroolista esihenkilöksi selkeytyi ja tulin tietoisemmaksi asiakastyöhön liittyvästä imusta ja siihen liittyen rajallisuudesta hallita kaikkia asioita.

Miten coaching vaikutti työhösi palveluesimiehenä?

Palveluesimiehen työhön tuli lisää rakenteita. Toki kehitettävää jäi ja kehittämistä on aina varaa tehdä lisää. Ryhdyin tekemään selkeää vuosisuunnitelmaa, joka helpottaa arkeani esihenkilönä. Sain myös laajempaa näkökulmaa siihen, kuinka tiiviisti minun tulee olla työyhteisössä ja ehkä yksi merkittävimmistä havainnoista oli se, että minun ei tarvitse olla samaan aikaan sekä hoitotyön substanssiosaaja että johtajuuden osaaja.

Millainen kokemus oli tehdä yhteistyötä kanssani?

Yhteistyö oli luotettavaa, avointa ja rehellistä. Vaikka puhuin avoimesti, ei kertaakaan tapaamisen jälkeen ollut liian avoin olo. Itselleni ajoittain tyypillinen häpeän tunne oli pois koko prosessin ajan.

Missään vaiheessa tapaamisten jälkeen en jäänyt epämiellyttävyysalueelle, vaikka siellä kyllä ajoittain tapaamisten aikana kävinkin. Moni asia jäi hautumaan prosessin jälkeen ja ne työstyvät selkeästi mielessä.

Voin suositella Aria coachiksi niin yksilöille kuin ryhmillekin. Uskon, että sillä ei ole merkitystä, millä alalla coachattava henkilö/henkilöt ovat, mutta toki hoito- ja hoiva-alan yrityksiin liittyen Arilla on laajaa näkemystä.

Palveluesimies, A-klinikka Oy

Tutustu yksilö- ja työyhteisöcoachingiin ja ota yhteyttä! Sovitaan tapaaminen ja keskustellaan. Tämä ei velvoita sinua yhtään mihinkään. / Ari Kärkkäinen