CASE-työnohjaus

03.05.2023

Case-työnohjaus on tehokas tapa kehittää organisaation toimintaa ja henkilöstön työhyvinvointia. Työnohjauksessa käydään läpi todellisia työtilanteita, jolloin osallistujat saavat käytännön työkaluja ongelmien ratkaisuun ja kehittämiseen.

Case-työnohjauksen avulla työyhteisö voi kehittää yhteistyötaitoja, lisätä ymmärrystä eri ammattiryhmien välillä sekä parantaa työntekijöiden motivaatiota ja sitoutumista. Työnohjaus auttaa myös tunnistamaan ja ehkäisemään työstressiä ja muita työhyvinvointiongelmia.

Case-työnohjaus toteutetaan ryhmässä, jossa osallistujat jakavat omia kokemuksiaan ja ratkaisujaan muiden kanssa. Työnohjaaja toimii fasilitaattorina ja auttaa osallistujia jäsentämään tilanteita, löytämään uusia näkökulmia ja kehittämään ratkaisuja. Työnohjauksessa keskitytään prosessiin, ei niinkään lopputulokseen.

Case-työnohjaus soveltuu kaikenkokoisille organisaatioille ja eri toimialoille. Työnohjauksen tulokset näkyvät usein nopeasti, kun osallistujat ottavat uusia toimintatapoja käyttöön ja saavat positiivista palautetta työyhteisöltään.

Kaiken kaikkiaan case-työnohjaus on erinomainen tapa kehittää organisaation toimintaa ja henkilöstön osaamista. Työnohjauksen avulla voidaan löytää uusia ratkaisuja haastaviin työtilanteisiin ja parantaa työilmapiiriä sekä työhyvinvointia.

Case/konsultaatiotyönohjaus toteutetaan työyhteisön kesken. Siinä keskitytään työyhteisöä mietityttävien casejen tutkimiseen ja siihen, että koko työyhteisö löytää ratkaisuja. Usein eri asiakkaat herättävät työntekijöissä erilaisia tunteita. Siksi on tärkeää, että jokainen osallistuja saa sanoa ajatuksensa ja tunteensa, jotta mahdollista kuormittumista ei syntyisi.

Tällainen työnohjaus sopii työyhteisöille, jotka haluavat käsitellä luottamuksellisesti asiakas/potilastapauksia ja saada kliinistä "selkänojaa" päätöksentekoon ja työhön. Olen työskennellyt mielenterveys- ja päihdehoitotyössä erilaisissa yksiköissä (asumispalveluissa, poliklinikalla, osastoilla, päivystyksessä ja terveysasemalla). Näiden vuosien aikana on mukaani tarttunut paljon erilaisia kohtaamisia erilaisten potilaiden kanssa. 

Toteutan case-työnohjausta tällä hetkellä sekä julkisen- että yksityisen sote-palvelutuottajan yksiköissä.

Mikäli tällainen työnohjaustapa vaikuttaa sopivalta, ota yhteyttä ja sovitaan tapaaminen. Tapaaminen ei sido sinua mihinkään ja muistathan, että annan kaikille palveluilleni 100% tyytyväisyystakuun. Jos et ole tyytyväinen palveluun, en laskuta mitään!

Ari Kärkkäinen
ICF sertifioitu yksilö- ja työyhteisöcoach
sairaanhoitaja YAMK

puh 044 2396 821
ari.karkkainen@entratum.fi