Kun haluat, että yrityksesi pysyy alansa huipulla, kehittyy ja henkilökuntasi on motivoitunutta.

Autan yrityksiä ja työyhteisöjä kehittämään toimintaa sujuvammaksi
ja sitä kautta lisäämään työtyytyväisyyttä ja tuottavuutta.

Miten autan sinua?

BUSINESS COACHING


Katso yrityksesi toimintapoja ja ajatuksia uusista näkökulmista. Business coaching on oivalluttava kehittämisen keino, jonka avulla saadaan aikaan lisää toimintaa ja parempia tuloksia.

SOTE-ALAN KOULUTUKSET JA VALMENNUKSET

Sosiaali- ja terveysalan yksiköille suunnitellut koulutus- ja valmennuskokonaisuudet, joiden tavoitteena on toimintamallien kehittäminen ja osaamisen vahvistaminen.

TIIMIN VALMENNUSPÄIVÄ


Erityisesti tiimeille suunniteltu valmennuspäivä, jossa harjoitellaan coachaavaa vuorovaikutusta, kuuntelua, palautteen antamista ja läsnäoloa.

ARI KÄRKKÄINEN

Business & Teamcoach, yksilö- ja tiimivalmentaja
sairaanhoitaja YAMK, sote-kouluttaja, yrittäjä

Hei! Olen Ari Kärkkäinen, yksilö- ja tiimivalmentaja. Minulla on ICF:n (International Coach Federation) laatuvaatimuksiin perustuvat Systemic Business Coach® ja Systemic Team Coach©- sertifioinnit. Lisäksi olen sertifioitu Coaching Leadership Pulse® CLP tiimiläinen®- palautetyökalun käyttäjä.

Innostun aina siitä, kun coachattava yksilö tai tiimi oivaltaa jotain sellaista, jota ei välttämättä ole aikaisemmin tullut ajatelleeksi. Tämä oivaltaminen kertoo siitä, että ajatus on kirkastunut ja myös laadullistunut. Tämä on erinomainen pohja uuden oppimiselle ja kehittymiselle. Siitä coachingissa on pitkälti kyse. 

Autan sinua ja/tai tiimiäsi kehittymään, oppimaan parempaa vuorovaikutusta, hallitsemaan muutostilanteita, saavuttamaan tavoitteita, vahvistamaan kollektiivista vastuunottamista sekä ryhmä- ja tiimitaitoja ja parantamaan tuottavuutta.

Nykyistä yritystäni olen vienyt eteenpäin kesäkuusta 2017 lähtien. Päätuotteeni on coachingpalvelut yksilöille ja tiimeille. Sen lisäksi tuotan koulutustapahtumia, verkkovalmennuksia ja käyn luennoimassa eri tilaisuuksissa.

Olen peruskoulutukseltani sairaanhoitaja YAMK. Olen työskennellyt vuodesta 2001 lähtien hoitotyön asiantuntija- ja kouluttajatehtävissä eri työyhteisöissä ja organisaatioissa. Sote-alan tausta auttaa minua ymmärtämään kuuntelun, empaattisuuden ja aidon läsnäolon merkityksen, jotka ovat coachingin kulmakiviä. Peruskoulutukseni ja monimuotoiset kehittämis- ja asiantuntijatehtävät työuralla antavat myös vahvaa pohjaa kehittämisosaamiselle sekä esimerkiksi substanssiosaamiseen pohjautuvaan työnohjaukseen.

Tulen erittäin mielelläni puhumaan tilaisuuteesi esimerkiksi riippuvuuksista, potilaan motivoinnista, haasteellisista asiakastilanteista ja valmentavasta työtavasta. Katso lisää koulutukset/luennot osasta.

Kysymyksiä tai ihmeteltävää? Ota yhteyttä, niin voit esittää minulle kysymyksiä ja voimme yhdessä kartoittaa sitä, miten voin olla avuksi sinulle ja/tai organisaatiollesi.

Varaa aika etätapaamiseen TÄSTÄ

Yhteyttä voit ottaa myös puhelimitse 044 2396 821 tai ari.karkkainen@entratum.fi Lisäksi käytössäsi on yhteydenottolomake.


TÄMÄ ON SINULLE SOTE-ALAN AMMATTILAINEN

BUSINESS COACHING

Katso yrityksesi toimintapoja ja ajatuksia uusista näkökulmista. Business coaching on oivalluttava kehittämisen keino, jonka avulla saadaan aikaan lisää toimintaa ja parempia tuloksia.

BUSINESS COACHING PALVELUT


YKSILÖCOACHING

TIIMICOACHING JA TIIMIVALMENNUS

IN HOUSE COACHING

LATAA TÄSTÄ E-KIRJA:
COACHING JA COACHAAVA VUOROVAIKUTUS

Tässä e-kirjassa kerron sinulle, miten sinä voit laadullistaa jokapäiväistä vuorovaikutustasi. Tänä päivänä yhä enemmän ja enemmän suunnataan ajatusta siihen suuntaan, että työtä tehdään tiimeissä ja yksilön "piiskaaminen" maksimisuoritukseen on jäämässä taka-alalle.

Hyvässä ja toimivassa tiimissä vuorovaikutuksella on iso rooli ja sen vuoksi siihen kannattaa panostaa. Toimiva tiimi on avainasemassa, kun kilpailu kiristyy koko ajan.

Yksilöiden välinen sparraava, oivalluttava ja arvostava vuorovaikutus tukee koko tiimin vuorovaikutusta ja tekee tiimistä turvallisemman olla ja tehdä työtä.

TIIMICOACHING


"Ari Kärkkäinen oli selkeästi kuunnellut ja kuullut sen, mitä haasteita valmentajilla on omassa työssään. Arin rauhallinen ja läsnäoleva tyyli helpotti osallistujien mukana olemista. Ari osallisti ryhmää riittävästi ja antoi myös tilaa keskustelulle."

"Tällainen coachaus pakottaa ajattelemaan. Välillä oman ajatukset lähtevät liikkeelle vähän tuskaisesti, mutta aina kuitenkin jotain uutta syttyy. Ehkä coachaus on vähän samaa kuin purjehdus, että matka itsessään on tärkeä, ei niinkään se perille pääsy :)"

KOULUTUKSET / LUENNOT

Entratum Oy tuottaa asiakkaiden tarpeista ja toiveista lähtevää täydennyskoulutusta koulutustapahtumissa, verkossa ja pienryhmissä/työpajoissa. Ari Kärkkäisen voi myös pyytää puhumaan tilaisuuteesi. Vahvoja aiheita ovat mm. mielenterveys- ja päihteet monine eri ulottuvuuksineen, vuorovaikutus, haasteelliset asiakastilanteet, tiimin yhteistyö sekä valmentava työote.

YKSILÖCOACHING


"Sinun kysymyksien voima tässä sessiossa oli minusta avainasemassa. Pääsin eteenpäin. Arilta tuli vahvoja kysymyksiä, jotka pakottivat miettimään."

Ari-Puhe PODCAST

Ari-Puhe. Äänessä Entratum Oy:n yrittäjä Ari Kärkkäinen.

Puhetta, pohdintaa ja reflektiota coachingista, valmentamisesta, vuorovaikutuksesta, tiimityöstä, kehittämisestä ja näiden kaikkien eri ilmiöistä.

KOULUTUS/LUENTO


"Järjettömän hyvä esitys, parasta oli kun laitot itsesi likoon!"

UUSIMMAT KIRJOITUKSET


 

Mitä ajattelet, jos yrityksen jokaisella työntekijällä olisi mahdollisuus säännöllisin väliajoin luvan kanssa pysähtyä ajattelemaan ja reflektoimaan omaa tapaansa tehdä työtä, työssä kehittymistä ja siinä menestymistä.

Ohjaamme usein keskustelua kysymyksillä, joihin sisältyy vahvasti omia uskomuksiamme ja ajatuksiamme, jopa toiveitamme. Tarjoilemme keskustelukumppanillemme valmiita vastausvaihtoehtoja sen sijaan, että antaisimme hänelle mahdollisuuden miettiä aidosti sitä, mitä hän ajattelee ja varsinkin sen sijaan, että haastaisimme häntä miettimään.

Me olemme jostain syystä taipuvaisia ajattelemaan, että multitaskaaja pystyy tekemään monta asiaa samanaikaisesti ja vieläpä hyvin. Todellisuus on kuitenkin se, että ei pysty.

KUINKA VOIN AUTTAA SINUA?