ARI KÄRKKÄINEN

Business & Teamcoach
sairaanhoitaja YAMK, yrittäjä

Hei! Olen Ari Kärkkäinen, Business & Team Coach. Minulla on ICF:n (International Coach Federation) laatuvaatimuksiin perustuva Systemic Business Coach sertifikaatti ja olen loppusuoralla Team Coach- opinnoissani.

Innostun aina siitä, kun coachattava yksilö tai tiimi oivaltaa jotain sellaista, jota ei välttämättä ole aikaisemmin tullut ajatelleeksi. Tämä oivaltaminen kertoo siitä, että ajatus on kirkastunut ja myös laadullistunut. Tämä on erinomainen pohja uuden oppimiselle ja kehittymiselle. Siitä coachingissa on pitkälti kyse. 

Autan sinua ja/tai tiimiäsi kehittymään, oppimaan parempaa vuorovaikutusta, hallitsemaan muutostilanteita, saavuttamaan tavoitteita, vahvistamaan kollektiivista vastuunottamista sekä ryhmä- ja tiimitaitoja ja parantamaan tuottavuutta.

Nykyistä yritystäni olen vienyt eteenpäin kesäkuusta 2017 lähtien. Päätuotteeni on coachingpalvelut yksilöille ja tiimeille.

Olen peruskoulutukseltani sairaanhoitaja YAMK. Olen työskennellyt hoitotyön eri asiantuntija- ja kouluttajatehtävissä eri työyhteisöissä ja organisaatioissa. Sote-alan tausta auttaa minua ymmärtämään kuuntelun, empaattisuuden ja aidon läsnäolon merkityksen, jotka ovat coachingin kulmakiviä.

Kysymyksiä tai ihmeteltävää? Varaa tästä aika ilmaiseen keskusteluun, jossa voit esittää minulle kysymyksiä ja jossa voimme yhdessä kartoittaa sitä, voisiko coaching tässä kohdin olla hyvä ohjausmuoto. Yhteyttä voit ottaa myös puhelimitse 044 2396 821 tai ari.karkkainen@entratum.fi Lisäksi käytössäsi on yhteydenottolomake.

BUSINESS COACHING

Business coaching on tavoitteellinen ja toimintaan ohjaava kehittämisen keino, jossa keskitytään tehokkaampaan suorituksen johtamiseen sekä tuetaan yksilön kehittymistä osana organisaatiota.

BUSINESS COACHING PALVELUT


YKSILÖCOACHING

TIIMICOACHING JA TIIMIVALMENNUS

IN HOUSE COACHING

LATAA TÄSTÄ E-KIRJA:
COACHING JA COACHAAVA VUOROVAIKUTUS

Tässä e-kirjassa kerron sinulle, miten sinä voit laadullistaa jokapäiväistä vuorovaikutustasi. Tänä päivänä yhä enemmän ja enemmän suunnataan ajatusta siihen suuntaan, että työtä tehdään tiimeissä ja yksilön "piiskaaminen" maksimisuoritukseen on jäämässä taka-alalle.

Hyvässä ja toimivassa tiimissä vuorovaikutuksella on iso rooli ja sen vuoksi siihen kannattaa panostaa. Toimiva tiimi on avainasemassa, kun kilpailu kiristyy koko ajan.

Yksilöiden välinen sparraava, oivalluttava ja arvostava vuorovaikutus tukee koko tiimin vuorovaikutusta ja tekee tiimistä turvallisemman olla ja tehdä työtä.

TIIMICOACHING


"Ari Kärkkäinen oli selkeästi kuunnellut ja kuullut sen, mitä haasteita valmentajilla on omassa työssään. Arin rauhallinen ja läsnäoleva tyyli helpotti osallistujien mukana olemista. Ari osallisti ryhmää riittävästi ja antoi myös tilaa keskustelulle."

KOULUTUKSET / LUENNOT

Entratum Oy tuottaa asiakkaiden tarpeista ja toiveista lähtevää täydennyskoulutusta koulutustapahtumissa, verkossa ja pienryhmissä/työpajoissa. Ari Kärkkäisen voi myös pyytää puhumaan tilaisuuteesi. Vahvoja aiheita ovat mm. mielenterveys- ja päihteet monine eri ulottuvuuksineen, vuorovaikutus, haasteelliset asiakastilanteet, tiimin yhteistyö sekä valmentava työote.

YKSILÖCOACHING


"Sinun kysymyksien voima tässä sessiossa oli minusta avainasemassa. Pääsin eteenpäin. Arilta tuli vahvoja kysymyksiä, jotka pakottivat miettimään."

Ari-Puhe PODCAST

Ari-Puhe. Äänessä Entratum Oy:n yrittäjä Ari Kärkkäinen.

Puhetta, pohdintaa ja reflektiota coachingista, valmentamisesta, vuorovaikutuksesta, tiimityöstä, kehittämisestä ja näiden kaikkien eri ilmiöistä.

KOULUTUS/LUENTO


"Järjettömän hyvä esitys, parasta oli kun laitot itsesi likoon!"

UUSIMMAT KIRJOITUKSET


 

Ohjaamme usein keskustelua kysymyksillä, joihin sisältyy vahvasti omia uskomuksiamme ja ajatuksiamme, jopa toiveitamme. Tarjoilemme keskustelukumppanillemme valmiita vastausvaihtoehtoja sen sijaan, että antaisimme hänelle mahdollisuuden miettiä aidosti sitä, mitä hän ajattelee ja varsinkin sen sijaan, että haastaisimme häntä miettimään.

Me olemme jostain syystä taipuvaisia ajattelemaan, että multitaskaaja pystyy tekemään monta asiaa samanaikaisesti ja vieläpä hyvin. Todellisuus on kuitenkin se, että ei pysty.

Tiimi käsitteenä on periaatteessa aika yksinkertainen, vaikka eri ihmiset ovat luoneet sille erilaisia määritelmiä. Tiimi koostuu yksilöistä, jotka toimivat yhdessä tuottaakseen palveluita tai tuotteita. Tiimin jäsenet ovat jollain tasolla riippuvaisia toisistaan ja toisten tekemisistä ja tiimin jäsenillä on myös toisiaan täydentäviä taitoja. Yksi...

KUINKA VOIN AUTTAA SINUA?