Ainoa asia, johon todella voit elämässäsi vaikuttaa, olet sinä itse.

ARI KÄRKKÄINEN

Systeeminen Business ja Teamcoach
sairaanhoitaja YAMK

Hei! Olen Ari Kärkkäinen, Business & Team Coach. Minulla on ICF:n (International Coach Federation) laatuvaatimuksiin perustuva Systemic Business Coach sertifikaatti ja olen loppusuoralla Team Coach- opinnoissani.

Innostun aina siitä, kun coachattava yksilö tai tiimi oivaltaa jotain sellaista, jota ei välttämättä ole aikaisemmin tullut ajatelleeksi. Tämä oivaltaminen kertoo siitä, että ajatus on kirkastunut ja myös laadullistunut. Tämä on erinomainen pohja uuden oppimiselle ja kehittymiselle. Siitä coachingissa on pitkälti kyse. 

Autan sinua ja/tai tiimiäsi kehittymään, oppimaan parempaa vuorovaikutusta, hallitsemaan muutostilanteita, saavuttamaan tavoitteita, vahvistamaan kollektiivista vastuunottamista sekä ryhmä- ja tiimitaitoja ja parantamaan tuottavuutta.

Toimin päätoimisena yrittäjänä vuosina 2008-2010 (tmi Asimedia). Päätuotteeni oli videokuvaukset ja yksi muistoihini syvästi jäänyt keikka oli Jyväskylän kuninkuusravien TV-mainoksen kuvaaminen. Tein myös paljon hääkuvauksia ja yritysvideoita.

Nykyistä yritystäni olen vienyt eteenpäin kesäkuusta 2017 lähtien. Päätuotteeni on coachingpalvelut yksilöille ja tiimeille.

Olen peruskoulutukseltani sairaanhoitaja YAMK. Olen työskennellyt hoitotyön eri asiantuntija- ja kouluttajatehtävissä eri työyhteisöissä ja organisaatioissa. Sote-alan tausta auttaa minua ymmärtämään kuuntelun, empaattisuuden ja aidon läsnäolon merkityksen, jotka ovat coachingin kulmakiviä.

Joskus on hyvä antaa aikaa ajattelulle. Sitä ei aina tule ajatelleeksi, kuinka tärkeää se on. Herkästi pusketaan eteenpäin ja lyödään pää kerta toisensa jälkeen samaan mäntyyn. Kyse on kuitenkin siitä, että ilman ajattelun haastamista emme opi uutta ja ilman uuden oppimista emme kehity. Jotta voimme olla osumatta mäntyyn, on mietittävä uusia reittejä. Uusien reittien löytämiseen coaching on oiva apu. Coach auttaa kirkastamaan ja focusoimaan ajatuksia ja toimintaa. Sitä kautta syntyy harkittuja päätöksiä, oppimista ja kehittymistä.

Ainoa asia, johon todella voimme elämässämme vaikuttaa, olemme me itse.Kysymyksiä tai ihmeteltävää? Varaa tästä aika ilmaiseen keskusteluun, jossa voit esittää minulle kysymyksiä. Yhteyttä voit ottaa myös puhelimitse 044 2396 821 tai ari.karkkainen@entratum.fi Lisäksi käytössäsi on yhteydenottolomake.

BUSINESS COACHING

Business coaching on tavoitteellinen ja toimintaan ohjaava kehittämisen keino, jossa keskitytään tehokkaampaan suorituksen johtamiseen sekä tuetaan yksilön kehittymistä osana organisaatiota.

TIIMICOACHING


"Ari Kärkkäinen oli selkeästi kuunnellut ja kuullut sen, mitä haasteita valmentajilla on omassa työssään. Arin rauhallinen ja läsnäoleva tyyli helpotti osallistujien mukana olemista. Ari osallisti ryhmää riittävästi ja antoi myös tilaa keskustelulle."

KOULUTUKSET / LUENNOT

Entratum Oy tuottaa asiakkaiden tarpeista ja toiveista lähtevää täydennyskoulutusta koulutustapahtumissa, verkossa ja pienryhmissä/työpajoissa. Ari Kärkkäisen voi myös pyytää puhumaan tilaisuuteesi. Vahvoja aiheita ovat mm. mielenterveys- ja päihteet monine eri ulottuvuuksineen, vuorovaikutus, haasteelliset asiakastilanteet, tiimin yhteistyö sekä valmentava työote.

YKSILÖCOACHING


"Sinun kysymyksien voima tässä sessiossa oli minusta avainasemassa. Pääsin eteenpäin. Arilta tuli vahvoja kysymyksiä, jotka pakottivat miettimään."

KOULUTUS/LUENTO


"Järjettömän hyvä esitys, parasta oli kun laitot itsesi likoon!"

UUSIMMAT KIRJOITUKSET


 

Tarkoitus on avata coachingin terminologiaa lähinnä siitä näkökulmasta, milloin on kyse coachingista ja milloin valmentamisesta.

Kuten tuolla Linkedinissä innostuspäissäni ensimmäisen Systemic Team Coach- koulutuspäivän jälkeen 20.1.2020 lupasin, kirjoitan ajatuksiani tänne blogiin liittyen juuri alkaneeseen matkaani kohti Systemic Team Coaching- ammattilaisuutta.

KUINKA VOIN AUTTAA SINUA?