Ari Kärkkäinen

Yksilö- ja tiimicoach, sote-alan kouluttaja ja valmentaja, sairaanhoitaja YAMK

Kun haluat, että yrityksesi ja organisaatiosi pysyy alansa huipulla, kehittyy ja henkilökuntasi on motivoitunutta.


Autan yrityksiä, organisaatioita, yksilöitä ja työyhteisöjä kehittämään toimintaa sujuvammaksi
ja sitä kautta lisäämään työtyytyväisyyttä, työhyvinvointia ja myös tuottavuutta.

Ari Kärkkäinen osaa nostaa tiimin kehittymisen kannalta olennaiset asiat keskusteluun ja haastaa osallistujia pohtimaan asioita monista näkökulmista. Tiimicoachingista saa heti ideoita käytännön arkeen. Arin rauhallinen ja kaikki osallistujat tasapuolisesti huomioiva ote oli hyvää myös etänä toteutetussa prosessissa. 

Tavarataksi Finland Oy tiimicoaching

Voin suositella Aria coachiksi niin yksilöille kuin ryhmillekin. Uskon, että sillä ei ole merkitystä, millä alalla coachattava henkilö/henkilöt ovat, mutta toki hoito- ja hoiva-alan yrityksiin liittyen Arilla on laajaa näkemystä.

Palveluesimies, A-klinikka Oy

Hyviä ja mielenkiintoisia näkökulmia asiakaskohtaamisista, mikä erityisen tärkeää kaikessa vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. 

Helppoa seurattavaa ja todella tärkeä aihe, josta on hyvä oppia aina lisää.

Hyvä aihe ja mukavan käytännönläheinen

Mielenkiintoinen aihe ja todella selkeä ulosanti sinulla :) kiitos tosi paljon. 

Koulutuspalautetta luennostani Haastava asiakas vastaanotolla Päihdepsykiatria 2021- koulutuspäivässä 23.4.2021

Työkaluni


Business Coaching - yksilö ja tiimi

Katso yrityksesi toimintapoja ja ajatuksia uusista näkökulmista. Business coaching on oivalluttava kehittämisen keino, jonka avulla saadaan aikaan lisää toimintaa ja parempia tuloksia.

SOTE-työyhteisöcoaching ja koulutus


Sosiaali- ja terveysalan työyhteisöille ja yksilöille suunnitellut koulutukset ja valmennukset, joiden tavoitteena on toiminnan kehittäminen ja osaamisen vahvistaminen. 

SOTE-esihenkilöcoaching

Johtamistyö on usein yksinäistä. Esihenkilö kohtaa työssään monenlaisia tilanteita, jotka voivat olla hyvinkin haasteellisia ja kuormittavia ja ne vaikuttavat omaan jaksamiseen. On tärkeää, että esihenkilöllä on paikka pysähtyä miettimään asioita.

Kokemuksia

Ari Kärkkäiselle osoitettua palautetta Päihdepsykiatria 2021- koulutuksesta


"Kiitos, sai uusia näkökulmia omaan työskentelyyn!"

"Hyviä ja mielenkiintoisia näkökulmia asiakaskohtaamisista, mikä erityisen tärkeää kaikessa vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa." 

"Tärkeitä asioita. Hyvä miettiä välillä omaa vuorovaikutuksen tasoa, missä mennään. Kiitos"

"Hyvä aihe ja mukavan käytännönläheinen."  

Osallistujien palautetta Päihdepsykiatria 2021- koulutuksesta


"Kouluttajien ammattitaito ja osaaminen tuoda asiat esiin niin ettei niihin pitkästynyt"

"Koulutus oli kattava ja luennoitsijat kertoivat asioista selkeästi"

"Monipuolisuus ja asiantuntijuus"

"Mielenkiintoiset aiheet ja luennoitsijat."


Ari Kärkkäinen

Yksilö- ja tiimicoach, sote-alan kouluttaja ja valmentaja, sairaanhoitaja YAMK, sertifioitu business & teamcoach

Olen tukemassa yritykseni kautta Eläinsuojelukeskus Saparomäen toimintaa. Eläinten turvakoti Saparomäki tarjoaa entisille tuotantoeläimille hyvän ja elämisen arvoisen loppuelämän.

Lisäksi olen tukemassa FC Lahden Veikkausliigajoukkueen toimintaa.

Olen Ari Kärkkäinen, yksilö- ja tiimivalmentaja. Minulla on ICF:n (International Coach Federation) laatuvaatimuksiin perustuvat Systemic Business Coach® ja Systemic Team Coach©- sertifioinnit. Lisäksi olen sertifioitu Coaching Leadership Pulse® CLP tiimiläinen®- palautetyökalun käyttäjä.

Autan sinua ja/tai tiimiäsi kehittymään, oppimaan parempaa vuorovaikutusta, hallitsemaan muutostilanteita, saavuttamaan tavoitteita, luomaan uuttaa toimintaa, vahvistamaan kollektiivista vastuunottamista, osaamista sekä ryhmä- ja tiimitaitoja ja parantamaan tuottavuutta.

Olen peruskoulutukseltani sairaanhoitaja YAMK. Olen työskennellyt vuodesta 2001 lähtien hoitotyön asiantuntija- ja kouluttajatehtävissä eri työyhteisöissä ja organisaatioissa. Sote-alan tausta auttaa minua ymmärtämään kuuntelun, empaattisuuden ja aidon läsnäolon merkityksen, jotka ovat coachingin kulmakiviä.

Peruskoulutukseni ja monimuotoiset kehittämis- ja asiantuntijatehtävät työuralla antavat myös vahvaa pohjaa kehittämisosaamiselle sekä esimerkiksi substanssiosaamiseen pohjautuvaan työnohjaukseen sekä kouluttamiseen.

Innostun aina siitä, kun coachattava yksilö tai tiimi oivaltaa jotain sellaista, jota ei välttämättä ole aikaisemmin tullut ajatelleeksi. Tämä oivaltaminen kertoo siitä, että ajatus on kirkastunut ja myös laadullistunut. Tämä on erinomainen pohja uuden oppimiselle ja kehittymiselle. Siitä coachingissa on pitkälti kyse.

LATAA TÄSTÄ E-KIRJA:
COACHING JA COACHAAVA VUOROVAIKUTUS

Coachingtaidoilla arvostavaa vuorovaikutusta ja oivaltamisen iloa.

Tässä e-kirjassa kerron sinulle, miten sinä voit laadullistaa jokapäiväistä vuorovaikutustasi. Tänä päivänä yhä enemmän ja enemmän suunnataan ajatusta siihen suuntaan, että työtä tehdään tiimeissä ja yksilön "piiskaaminen" maksimisuoritukseen on jäämässä taka-alalle.

Hyvässä ja toimivassa tiimissä vuorovaikutuksella on iso rooli ja sen vuoksi siihen kannattaa panostaa. Toimiva tiimi on avainasemassa, kun kilpailu kiristyy koko ajan.

Yksilöiden välinen sparraava, oivalluttava ja arvostava vuorovaikutus tukee koko tiimin vuorovaikutusta ja tekee tiimistä turvallisemman olla ja tehdä työtä.

Sopiiko kartoitustapaaminen?


Varaa tästä maksuton etä-kartoitustapaaminen, jossa voimme tarkemmin keskustella siitä, voisiko palveluistani olla teille apua ja hyötyä.

Yhteydenotto

Jätä puhelinnumero tai sähköpostisi, jotta voin olla sinuun yhteydessä.

Uusimmat kirjoitukset

 

Siirtyminen hoitotyön asiantuntijaroolista hoitotyön esihenkilöksi, palveluesimieheksi, on iso muutos. Tämän muutoksen toteutumiseksi ja onnistumiseksi lähdimme hakemaan coachingista tukea. Taustallani ei ole selkeää johtamiskoulutusta, joten yksilöcoaching tuli hyvään saumaan täydentämään organisaation yhteistä esihenkilövalmennusta.