YKSILÖCOACHING

Coaching auttaa tukemaan uudessa roolissa, esimerkiksi esimiehenä tai uutena työntekijänä. Se antaa uusia näkökulmia ja tukee uran, työn ja työelämän muutoksissa. Coachingin avulla voit selkeyttää omia tavoitteitasi. Coaching on myös erinomainen keino ajanhallinnan selkiyttämisessä. 

Yksilöcoachingissa aiheina voi olla mm. itsensä johtamisen kehittäminen, muiden johtamisen kehittäminen, ajatusten monipuolistaminen, tavoitteiden kirkastaminen, työn tehokkuuden lisääminen, ajanhallinnan kehittäminen, itseluottamuksen ja itsetuntemuksen lisääminen sekä oman perustehtävän selkeyttäminen.

Yksilöcoachingissa coachattava asettaa omat tavoitteensa prosessille. Tavoitteiden tulee olla linjassa organisaation asettamille tavoittelle ja sen vuoksi yksilöcoaching-prosessi aloitetaan kolmikantaneuvottelulla, jossa ovat läsnä coachattava, työnantajan/tilaajaorganisaation edustaja ja coach. Tässä neuvottelussa sovitaan prosessista, seurannasta ja tavoitteista sekä laaditaan kirjallinen sopimus.

Yksilöcoachingin keinoin olen auttanut ihmisiä mm. ajanhallinnan selkeyttämisessä, tiimin esimiehenä toimimisessa ja uuden työuran selkeyttämisessä.

Coaching-prosessit sovitaan aina yksilöllisesti ja sinun tarpeistasi ja toiveitasi kuunnellen, sillä lähtökohtana on se, että sinä ja/tai tiimisi saavat hyödyn.

Yksilöcoaching-prosessi aloitetaan kolmikantaneuvottelulla, jossa ovat läsnä coachattava, työnantajan/tilaajaorganisaation edustaja ja coach. Tässä neuvottelussa sovitaan prosessista, seurannasta ja tavoitteista sekä laaditaan kirjallinen sopimus.

Yksilöcoachingin hinta on 145 € / kerta (alv 0) Hintaan lisätään matkakulut Päijät-Hämeen ulkopuolelle, jos coaching ei toteudu etänä.