YKSILÖCOACHING


Yksilöcoaching on nimensä mukaisesti prosessi, jossa läsnä ovat coachattava ja coach. Se on erittäin vahva vuorovaikutusprosessi, jossa coachattava asettaa itselleen tavoitteet ja coach tukee niiden saavuttamista. Yksinkertaisesti voidaan sanoa, että yksilöcoaching on seinä, jota vasten coachattava voi heittää ajatuksensa ja seinä palauttaa ne takaisin tarkempaan ja moniulotteisempaan tutkiskeluun.

Yksilöcoachingeissani käsiteltyjä aiheita ovat olleet mm. asiantuntijaroolista esihenkilöksi siirtyminen ja siinä tukeminen, ajanhallinta, esihenkilön riittämättömyyden tunne, esihenkilön työroolin vahvistaminen ja tiedostaminen, esiintymisvarmuuden vahvistaminen ja valmentavan otteen vahvistaminen esihenkilötyössä.

Coachingin yksi perusajatus on, että jokaisella ihmisellä on voimavaroja ja kapasiteettia tehdä hyviä ratkaisuja ja päästä eteenpäin, mutta jostain syystä nämä vahvuudet eivät realisoidu riittävästi. Usein jo se, että sanoo ääneen haasteet ja huolet, auttaa eteenpäin.

Yksilöcoachingissa pääosassa ovat siis coachattavan omat tavoitteet. Toki on huomioitava myös organisaation asettamat tavoitteet (mikäli taustalla on organisaatio), koska coachingin tavoitteena on tukea yksilön lisäksi myös organisaation tavoitteita ja strategiaa.

Yksilöcoaching sopii asiantuntijoille, yrittäjille, johtajille, esihenkilöille ja kaikille, jotka haluavat kehittää toimintaa, vahvistaa osaamista ja kirkastaa tavoitteita sekä toimintatapoja.

Yksilöcoachingiin on hyvä varata aikaa 4-7 kertaa yhden kerran ollessa 60-90 min. Tapaamiset toteutetaan yleensä 3-4 viikon välein, joten mistään aikatuhlarista ei ole kyse.

Katso myös tiimicoaching
Asiakastarina A-klinikka Oy
Katso blogi Esihenkilöcoacing - Tukea esihenkilötyöhön

Voin suositella Aria coachiksi niin yksilöille kuin ryhmillekin. Uskon, että sillä ei ole merkitystä, millä alalla coachattava henkilö/henkilöt ovat, mutta toki hoito- ja hoiva-alan yrityksiin liittyen Arilla on laajaa näkemystä.

Palveluesimies, A-klinikka Oy

 

OTA YHTEYTTÄ

Sovitaan tapaaminen, jossa keskustellaan lisää. Tämä tapaaminen ei sido sinua mihinkään ja on täysin maksuton.