TIIMIN VALMENNUSPÄIVÄ

Toimivan ja tuottavan tiimin yksi perusedellytys on, että tiimi pelaa yhteen. Yhteispeli vaatii luottamusta, vuorovaikutusta, turvallisuutta ja motivaatiota. Näitä kaikkia harjoittelemme Tiimin Valmennuspäivässä yhdessä reflektoiden ja toinen toisiltamme oppien.

Olen työskenneyt tiimien valmentajana ja yhä enenevissä määrin huomioni on kiinnittynyt siihen, että tiimityön merkitys kasvaa. Ollaan siirtymässä pois yksilötyöstä