TIIMICOACHING

Tiimicoaching on yksilöistä koostuvan ryhmän coachaamista. Tiimillä on yhteinen tavoite, joka voi muodostua jostakin haasteesta tai ongelmasta tai se voi olla myös jonkin toimintatavan kehitäminen tai uudistaminen. Se voi myös olla olemassa olevan hyvän vahvistamista ja sen varmistamista, ettei muutosta huonompaan synny.

Tiimicoachingeissani käsiteltyjä asioita ovat olleet mm. tiimin yhteistyön kohentaminen, sisäisen ja ulkoisen vuorovaikutuksen parantaminen, toiminnan tehostaminen, työyhteisön yhteisten toimintamallien suunnittelu ja esihenkilötiimin muutoksessa toimiminen.

Tiimicoachingin ykköstavoite on yhdessä määritetyn tavoitteen saavuttaminen, olipa tavoite mikä tahansa. Matka tavoitteen saavuttamiseksi vahvistaa tiimin sisäistä vuorovaikutusta, luottamusta, kollektiivisuutta ja yhdessä oppimista.

Coachin tehtävä prosessissa on havaita ilmiöitä sanojen takaa ja nostaa niitä keskusteluun. Aina esille ei nouse mukavia asioita, mutta yhdessä näiden ei-mukavien asioiden käsittely lujittaa tiimiä ja lisää keskusteluun luottamusta ja yhdessä tekemistä. 

Tiimicoaching prosessiin on hyvä varata aikaa vähintään 4 x 3 tuntia. Kokemus on opettanut, että vähempi aika ei välttämättä riitä, koska prosessissa on yleensä paljon asioita ja niiden syvempi käsittely ja reflektointi ottavat oman aikansa. 

Tiimicoaching sopii esihenkilöille, johtajille, asiantuntijoille ja kaikille, jotka haluavat kehittää toimintaa, vahvistaa osaamista ja kirkastaa tavoitteita sekä toimintatapoja. 

Tiimicoaching sopii myös sote-alan tiimeille ja työyhteisöille sekä esihenkilöille joko "perinteisen" työnohjauksen rinnalle, tai korvaaman sen.

Katso myös yksilöcoaching.
Asiakastarina Tavarataksi Finland Oy

Ari Kärkkäinen osaa nostaa tiimin kehittymisen kannalta olennaiset asiat keskusteluun ja haastaa osallistujia pohtimaan asioita monista näkökulmista. Tiimicoachingista saa heti ideoita käytännön arkeen. Arin rauhallinen ja kaikki osallistujat tasapuolisesti huomioiva ote oli hyvää myös etänä toteutetussa prosessissa.

Anssi Teva

Toimitusjohtaja Tavarataksi Finland Oy


OTA YHTEYTTÄ

Sovitaan tapaaminen, jossa keskustellaan lisää. Tämä tapaaminen ei sido sinua mihinkään ja on täysin maksuton.