TIIMICOACHING - VALMENNUS

Yksittäisen työntekijän suorituskyvyn parantaminen ei välttämättä enää riitä maailmassa, jossa asioiden moniulotteisuus on lisääntynyt ja tulee lisääntymään. Asioiden ja tilanteiden ratkaisuun tarvitaan koko tiimin potentiaalin hyödyntämistä ja käyttöönottoa. Tiimicoaching sopii kaikille tiimeille, olipa kyse johtoryhmästä tai muusta asiantuntijatiimistä.

Tiimicoachingissa aiheina voi olla mm. johtamisen kehittäminen, kollektiivisen vastuunottamisen lisääminen, tiimin tavoitteen ja/tai olemassaolon selkeyttäminen, vuorovaikutuksen parantaminen, ryhmä- ja tiimitaitojen kehittäminen, päätöksenteon tehostaminen, tuottavuuden parantaminen ja työryhmän sitouttaminen.

Tiimicoaching on yksilöistä koostuvan ryhmän valmentamista. Tiimin jäsenillä on yhteinen tavoite, joka voi muodostua esimerkiksi jostain haasteesta tai ongelmasta. Tiimicoachingin ykköstavoite on yhtenäisesti määritetyn tavoitteen saavuttaminen. Tiimicoachingissa pyritään valjastamaan tiimin jäsenten voimavarat tiimin tueksi. Tiimicoachingin tavoitteena on yhteisten tavoitteiden asettamisen ja niihin pääsemisen lisäksi lisätä ja vahvistaa tiimin kollektiivista johtamista ja yhdessä oppimista. Tiimicoaching on kustannustehokas tapa tuoda coaching koko tiimin hyväksi.

Tiimicoachingiin voidaan ja usein yhdistetäänkin valmennuksellista osuutta. Tiimicoachingiin kuuluu tehtäviä coachingin aikana ja tapaamisten välissä.

Tiimicoachingin avulla olen ollut auttamassa kahta työryhmää uuden toimintamallin kehittämisessä ja käyttöönottamisessa. Lisäksi coachasin yrityksen myyntitiimiä vuorovaikutuksen parantamisessa ja yhteisen tavoitteen ja toimenkuvan selkeyttämisessä.

Coaching-prosessit sovitaan aina yksilöllisesti ja sinun tarpeistasi ja toiveitasi kuunnellen, sillä lähtökohtana on se, että sinä ja/tai tiimisi saavat hyödyn.

Tiimicochingin hinta on 420 € / kerta (alv 0) Hintaan lisätään matkakulut Päijät-Hämeen ulkopuolelle, jos coaching ei toteudu etänä.TIIMIVALMENNUS

Tiimivalmennuksessa harjoitellaan coachaavaa vuorovaikutusta, kuuntelua, rakentavaa palautteen antamista ja vastaanottoamista, läsnäoloa ja vahvoja kysymyksiä. Näiden lisäksi valmennuksessa on ryhmäcoachingia (= yksilöcoaching, joka tapahtuu ryhmässä) ja tiimi saa työkaluja coachaavan vuorovaikutustyylin juurruttamiseen työyhteisössä. 

TIIMIVALMENNUS - PAKETTI

Paketti sisältää:

  • Alkuneuvottelu
  • 1 valmennuspäivä (8h) tai 2 valmennuspäivää (2x4h)
  • Harjoittelua, valmennusta, ryhmäcoachausta, tehtäviä ja materiaalit
  • Loppuneuvottelu
  • Seurantatapaaminen sovitun ajan kuluttua

Valmennus voidaan toteuttaa etänä, mutta paremman hyödyn osallistujat saavat, jos on mahdollista kokoontua livenä, koska valmennus sisältää paljon harjoituksia ja tehtäviä.