Mielenterveys- ja päihdekoulutukset sosiaalialalle

Sosiaalialalla kohdataan lähes päivittäin, ellei päivittäin asiakkaita, joilla on jonkinlaisia huolia mielenterveyden ja päihteiden kanssa. Asiakkaalla itsellään voi olla huolia tai hänen läheisensä elävät näiden huolien kanssa.

Yhtä kaikki voidaan sanoa, että päihde- ja mielenterveysongelmat ovat näkyvä osa sosiaalialan työarkea aikuissosiaalityössä ja myös lastensuojelussa.

Olen saanut tehdä koulutusyhteistyötä sosiaalialan ammattilaisten kanssa ja vuosien saatossa moni teema päihde- ja mielenterveysongelmissa on noussut esille. Näiden teemojen pohjalta olen luonut valmiita koulutuksia, jotka ovat kuitenkin täysin muokattavissa toiveidenne mukaisiksi.

Koulutukset ovat paketteja, joiden aiheet ovat nousseet eri yksiköissä työskentelevien sosiaalialan ammattilaisten toiveista.

Koulutukset kestävät 90 min. ja ovat mahdollisia toteuttaa myös etänä.

Yhden koulutuksen hinta on 350 e (alv 0) + mahdolliset matkakulut. Osallistujamäärää ei ole rajattu.

Koulutukset voivat olla myös konsultatiivisia, jolloin osallistujat tuovat mukanaan asiakascasen/caseja, joita puretaan yhdessä kouluttajan kanssa ja löydetään yhdessä ratkaisuja.

LUE TÄSTÄ referenssi lastensuojelun avohuollon henkilöstölle toteutetusta päihdekoulutuksesta. 

PÄIHTEIDEN KÄYTÖN TUNNISTAMINEN JA ARVIOINTI

Melko usein asiakkaan, joka hakeutuu päihdepalveluihin, päihdeongelma tai riskikäyttö on tunnistettu ennen päihdepalveluihin hakeutumista. Siksi tunnistaminen on olennaista kaikissa sote-alan yksiköissä. Tässä koulutuksessa opimme päihdeasioiden puheeksiottamisen ja hoidontarpeen arvioinnin. Mitä on riskikäyttö, mitä on päihdeongelma. Tutustumme lisäksi päihdehoitopolkuun ongelman tunnistamisesta hoitoona asti. 

RASKAUDEN AIKAINEN PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ

Raskauden aikainen päihteiden käyttö on monimutkainen sosiaalinen ja kansanterveydellinen haaste. Kyse ei ole pelkästään äidin ongelmasta, vaan syntyvän lapsen koko elämästä. Tässä koulutuksessa paneudumme raskauden aikaiseen päihteiden käyttöön ilmiönä, sen sikiövaikutuksiin, ehkäisemiseen ja äidin motivointiin päihteettömyyteen.

MITÄ RIIPPUVUUS ON JA MITEN SITÄ HOIDETAAN

Riippuvuus on sairaus, joka aiheuttaa ihmisissä monenlaisia oireita. Ahdistusta, masennusta, vieroitusoireita sekä erilaisia fyysisiä tuntemuksia. Tässä koulutuksessa keskitymme riippuvuuden syntyyn ja siihen, mikä ylläpitää riippuvuutta ja miten riippuvuutta voidaan hoitaa. Käymme läpi myös yleisimpien Suomessa käytettävien päihteiden aiheuttamia vieroitusoireita.

PSYYKKISET SAIRAUDET JA KRIISIT

Mielenterveyden huolet ja sairaudet ovat Suomessa yleisiä. Tässä koulutuksessa käymme läpi yleisimmät mielenterveyden sairaudet ja elämäntilannekriisit ja luomme käsityksen siitä, miten erilaiset psyykkiset sairaudet ja tilanteet vaikuttavat asiakkaamme toimintaan ja ajatusmaailmaan.

MIELENTERVEYSONGELMAN TUNNISTAMINEN JA ARVIOINTI

Tässä koulutuksessa opimme mielenterveysasioiden puheeksiottamisen ja hoidontarpeen arviointia. Opimme kysymään oikeita kysymyksiä ja kiinnittämään huomiota sellaisiin asioihin, joilla on vaikutusta hoitoon ohjaamisen suunnittelussa.

HAASTAVA ASIAKAS

Tässä koulutuksessa käsittelemme haasteellisesti käyttäytyvän asiakkaan kohtaamista. Otamme huomioon myös asiakkaan näkökulman. Koulutus pohjautuu kouluttajan omiin kokemuksiin hoitotyössä sekä tutkittuun tietoon. Tässä koulutuksessa luomme myös työvälineitä haasteellisten tilanteiden selvittämiseksi ja ehkäisemiseksi. 

JOKIN MUU AIHE?

Tuleeko mieleesi jokin muu aihe, josta haluaisit koulutusta? Tunnetaidot, työssä jaksaminen? Vai olisiko näitä valmiita aiheita hyvä yhdistellä hieman laajemmaksi koulutukseksi?

Kaikki on mahdollista. Suunnitellaan juuri sellainen kokonaisuus, joka palvelee parhaiten! Ota yhteyttä!

Ari Kärkkäinen
puh 044 2396 821
ari.karkkainen@entratum.fi