VALMENNUSOSAAMISEEN VAHVISTUSTA

13.12.2020

Työelämään valmentavassa organisaatiossa syntyi halu vahvistaa valmennustyöhön osallistuvien työntekijöiden valmennusosaamista.
Organisaatio lähti etsimään yhteistyökumppania tämän tavoitteen toteuttamiseksi.

Toiveena oli saada vinkkejä työpajaympäristön arjessa vastaan tulevien haasteellisten asiakastilanteiden ratkaisemiseen ja herättää valmentajia pohtimaan entistä syvällisemmin sitä, mitä valmentava ote ja valmennus ovat ja miten voi valmentajana toimia entistä paremmin.

Löysimme kumppaniksemme Ari Kärkkäisen Entratum Oy:stä. Rakensimme yhdessä Arin kanssa "Valmentava vuorovaikutus"- valmennuskokonaisuuden, jossa lähtökohtana oli juuri valmentavan työtavan vahvistaminen ja sen juurruttaminen arkeen.

Mitä jäi mieleen?

Konkreettiset ja selkeät vinkit valmentavan keskustelun avaamiseksi ja toteuttamiseksi sekä ennen valmennuskertaa olleet ennakkotehtävät, jotka johdattelivat hyvin päivän agendaan.

Mikä valmennuksessa erosi muista valmennuksista?

Tämä valmennus oli räätälöity juuri meille ja se vastasi siihen tarpeeseen, joka meillä organisaatiossa oli.

Ari Kärkkäinen oli selkeästi kuunnellut ja kuullut sen, mitä haasteita valmentajilla on omassa työssään. Arin rauhallinen ja läsnäoleva tyyli helpotti osallistujien mukana olemista. Ari osallisti ryhmää riittävästi ja antoi myös tilaa keskustelulle.

Mikä oli hyöty?

Valmennus herätti pohtimaan koko työyhteisön tapaa valmentaa ja olla vuorovaikutuksessa ja toisaalta myös valmentajien omaa valmentajuutta. Pienillä sanoilla voi olla todella suuri merkitys.

Olemme tyytyväisiä toteutuneeseen valmennukseen.

Mikä jäi arkeen elämään?

Varsinkin valmentavat kysymykset, erityisesti M-alkuiset avoimet kysymykset.