TEAM COACHING OSA 1

25.01.2020

Kuten tuolla Linkedinissä innostuspäissäni ensimmäisen Systemic Team Coach- koulutuspäivän jälkeen 20.1.2020 lupasin, kirjoitan ajatuksiani tänne blogiin liittyen juuri alkaneeseen matkaani kohti Systemic Team Coaching- ammattilaisuutta.

Kirjoitan tätä lähinnä itselleni reflektiopäiväkirjana, mutta jos sinä saat tästä uusia ajatuksia, olen enemmän, kuin iloinen.

Olen siinä onnellisessa asemassa, että olen saanut tehdä coachingia yksilöiden ja myös ryhmien kanssa. Painotus on ollut yksilöiden valmentamisessa, mikä lienee luonnollinen suuntaus, sillä tähän minulla on koulutus (Systemic Business Coach) ja myös osaamista. Koska olen työskennellyt myös tiimien kanssa, oli luonnollista lähteä hankkimaan osaamista ja osaamisen vahvistamista myös tällä saralla, jotta pystyn palvelemaan asiakkaitani entistä paremmin.

Team Coachingissa, kuten yksilöcoachingissakin, toiminta pohjaa aina tavoitteeseen.

Team Coachingissa, kuten yksilöcoachingissakin, toiminta pohjaa aina tavoitteeseen. Ilman tavoitetta ja ennen kaikkea ilman tarkkaa tavoitetta, ei ole mitään mittaria, millä tiimin kehittymistä mitataan. Siksi coachin on osattava palauttaa keskustelu aina siihen tavoitteeseen, jonka tiimi on asettanut -> ja haluan painottaa vielä tätä erikseen... siis tavoitteeseen, jonka tiimi itse on asettanut, ei coach.

Mitä se luottamus sitten oikeastaan on?

Jotta tiimi pystyy kehittymään ja jotta sen suorituskyky kasvaa, tiimin jäsenten välinen luottamus on oltava kunnossa. Tämä on peruskivi, jonka rakentamiseen kannattaa käyttää aikaa. Mitä se luottamus sitten oikeastaan on?

Lyhykäisyydessään se on sitä, että jokainen tiimin jäsen voi luottaa siihen, että luottamuksellista asioista ei huudella. Tarkoitan näillä luottamuksellisilla asioilla mm. asioita, jotka koskevat yksityiselämää. Ei ole kiva, jos kerrot luottamuksella kollegalle jotain omasta yksityiselämästäsi ja huomenna sen tietää kaikki muutkin tiimin tai koko organisaation jäsenet. Tämä on siis se peruspohja.

Se, että juoruilet tiimin asioita luottamuksella kollegalle ja vannotat, että älä missään nimessa kerro Pertille (nimi keksitty), että en pidä hänen toimintatavoistaan, ei ole luottamuksen rakentamista, päin vastoin. Nämä asiat pitää pystyä kertomaan face to face ja myös tätä palautteen antamista voidaan Team Coachingissa harjoitella ja minun mielestä tuleekin harjoitella.

Tiimipeli ei (oikein) salli sooloilijoita.

Tästä kun lähdetään eteenpäin, luottamusta pitää löytyä myös siihen, että jokainen tiimin jäsen tekee työnsä yhteisesti sovittujen pelisääntöjen puitteissa. Tiimipeli ei (oikein) salli sooloilijoita, mutta ei toki estä persoonien eikä eri osaamisalueiden esiintuloa. Erilaisuus on rikkaus tiimissä ja sitä pitää hyödyntää. Erilaisuus ja sooloilu eivät kuitenkaan tarkoita samaa asiaa.

Tiimin sisäiseen luottamukseen kuuluu myös se, että jokainen tiimin jäsen saa olla oma itsensä ja keskusteluun/päätöksentekoon osallistumista ja eri mieltä olemista tuetaan. Tämä vaatii sekä tiimiltä, että coachilta paljon. Olen ollut niin monessa kokouksessa/palaverissa mukana, jossa juuri kukaan ei sano mitään ja kun palaveri on päättynyt ja esimies on poistunut, aloitetetaan lähestulkoon systemaattinen esimiehen ja päätösten lynkkaaminen. Luottamusta on ollut, vai ei ole ollut?

Jatkan luottamuksesta seuraavassa kirjoituksessa. Tähän loppuun vielä muutama ajatus systeemisyydestä.

Systeemi on kokonaisuus, jossa sen kaikki osat ovat vuorovaikutuksessa keskenään.

Koska opiskelen ja olen opiskellut systeemistä coachingia, lienee syytä avata tätä termiä hieman. Systeemi on kokonaisuus, jossa sen kaikki osat ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Jos ajatellaan tiimiä, on sen jokainen jäsen osa systeemiä ja jokaisen osan tekeminen vaikuttaa jollain tavalla koko systeemiin. Jos Pertti (nimi edelleen keksitty) jättää yhdessä sovittuja tehtäviä hoitamatta, voi sen vaikutus koko tiimiin ja sen suorituskykyyn olla merkittävä. Tämä on hyvä tiedostaa, kun työskentelee tiimissä ja jos/kun johtaa tiimiä.

Team Coachingin tavoitteena on yhteisten tavoitteiden asettamisen ja niihin pääsemisen lisäksi lisätä ja vahvistaa tiimin kollektiivista johtamista ja yhdessä oppimista.

Matkani jatkuu ja kirjoitan tästä aiheesta lisää tänne blogiini. Mukavaa, että luit tämän kirjoituksen.

Ari Kärkkäinen

Lähteinä olen käyttänyt omien ajatuksieni lisäksi luentomuistiinpanojani BoMentis Oy/Coachinghouse Systemic Team Coach- koulutuksesta.