Coachingia toimenkuvasta riippumatta?

29.11.2020

Mitä ajattelet, jos yrityksen jokaisella työntekijällä olisi mahdollisuus säännöllisin väliajoin luvan kanssa pysähtyä ajattelemaan ja reflektoimaan omaa tapaansa tehdä työtä, työssä kehittymistä ja siinä menestymistä.

Mitä ajattelet, jos tämä auttaisi henkilöstöä jaksamaan paremmin, lisäisi tuottavuutta henkilöstön motivaation kasvun myötä ja pienentäisi työterveyshuollon kuluja.

Aika isoja lupauksia. Ehkä kerron lisää.

Onko se kuitenkaan nykymaailman kiihtyvässä kilpailutilanteessa riittävää, että vain johtoa sparrataan ja johdon potentiaalia vahvistetaan?

Tavanomaisesti tällainen mahdollisuus tarjotaan yrityksen johdolle ja muille vastuuhenkilöille. Se on totta kai tärkeää, sillä ilman motivoitunutta johtoa ei yrityksen perusta ole vakaalla pohjalla. Onko se kuitenkaan nykymaailman kiihtyvässä kilpailutilanteessa riittävää, että vain johtoa sparrataan ja johdon potentiaalia vahvistetaan? Samaan aikaan kuitenkin puhutaan, että henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara. Voisiko ajatella, että tähän tärkeimpään voimavaraan panostettaisiin?

Harmittavan usein yksilön henkilökohtainen potentiaali jää hyödyntämättä. On kiirettä ja painetta, eikä ole aikaa, eikä ehkä mahdollisuuttakaan pysähtyä ajattelemaan asioita ääneen, eikä ketään kenen kanssa pohtia asioita rakentavasti ja tavoitteellisesti.

Mistä puhun?

Puhun In House coachingista, sisäisestä valmentajasta, joka on yrityksen koko henkilökunnan käytettävissä sovittuna aikana. In House coach on yrityksen sisällä, mutta samalla riittävän ulkopuolella oleva coach. Coach ei arvioi eikä arvostele toimintatapoja, vaan auttaa coachattavia ajattelemaan laajemmin ja ennen kaikkea oivaltamaan uusia tapoja tehdä työtä. In House coachille voi varata ajan tai ovi voi olla auki ja sisään voi tulla koska tahansa.

Mitä hyötyä tästä on?

Coachingin avulla saavutetaan harkittuja ratkaisuja työn mahdollisiin haasteisiin ja myös oman toiminnan haasteisiin, kuten ajanhallintaan, tavoitteisiin ja myös unelmiin. Tästä seuraa motivaation kasvua ja työtyytyväisyyttä ja sitä kautta myös työhyvinvointia. Omat vahvuudet tulevat näkyviksi myös koko organisaation hyväksi uusien ajatusten ja oivalluksien kautta. Ajatukset jäsentyvät ja keskittyminen työhön paranee sekä itsensä johtamisen kyky vahvistuu.

In House coach tulee johdon ja esihenkilöiden tueksi tässä asiassa tarjoamalla koko henkilöstölle, siis myös johdolle ja esihenkilöille, mahdollisuuden puhumiselle ja ääneen ajattelulle.

Tärkeintä on lupa pysähtyä ajattelemaan. Esihenkilöille puhuminen ei aina ole helppoa, eikä heillä välttämättä ole aina mahdollisuuksia tällaisiin keskusteluihin. In House coach tulee johdon ja esihenkilöiden tueksi tässä asiassa tarjoamalla koko henkilöstölle, siis myös johdolle ja esihenkilöille, mahdollisuuden puhumiselle ja ääneen ajattelulle. Jokainen coachin käyty keskustelu on 100% luottamuksellinen, mutta mikäli työntekijä haluaa, voidaan aiheesta jatkaa keskustelua esihenkilöiden ja johdon kanssa. Coach huomioi, vaitiolovelvollisuudestaan huolimatta, yrityksen toiveet ja tavoitteet. Tavoitteena on auttaa yritystä kehittymään kehittämällä yksittäisen työntekijän potentiaalia, motivaatiota ja työtyytyväisyyttä.

Haluatko sinä tarjota tämän mahdollisuuden henkilöstöllesi? Jos vastasit kyllä, niin ota minuun yhteyttä. Sovitaan aika ja paikka, jossa tapaamme ja jossa luomme yhdessä suuntaa tulevaisuuteen.

Ari Kärkkäinen
p 044 2396 821
ari.karkkainen@entratum.fi