ONKO COACHING VALMENTAMISTA?

13.12.2020

Tarkoitus on avata coachingin terminologiaa lähinnä siitä näkökulmasta, milloin on kyse coachingista ja milloin valmentamisesta.

Coach on suomeksi käännettynä valmentaja ja näitä molempia termejä käytetään joskus rinnakkain tarkoittaen samaa asiaa.

Mikä näiden termien ero sitten on?

Valmentaminen on neuvomista, eli tiedon jakamista eteenpäin. Valmentajalla on osaamista ja tietoa, jota hän jakaa kuulijoille. Voidaan siis käyttää myös termiä kouluttaminen, mutta tätä näkee harvemmin käytettävän. Paljon toki riippuu siitä, mistä asiasta tietoa ollaan jakamassa eteenpäin. Sote-alalla ei puhuta valmentamisesta, siellä koulutus-sana pitää pintansa, mutta kun siirretään tietoa esimerkiksi myynnistä, markkinoinnista tai tiimidynamiikasta, puhutaan valmentamisesta. Valmentaminen on hyvä tapa silloin, kun yksilö, ryhmä tai tiimi tarvitsevat uutta tietoa.

Coaching ei sen sijaan ole valmentamista ja/tai opettamista. Coaching, toteutuu se yksilöllisesti, ryhmässä tai tiimissä, on prosessi, jossa coachattavaa autetaan katsomaan asioita totuttua laajemmasta perspektiivistä. Lisäksi coachingin yksi peruspyrkimys on vahvistaa coachattavan olemassa olevaa potentiaalia, eli kyvykkyyttä. Coachingissa toiminta perustuu tavoitteeseen, jonka yksilö, ryhmä tai tiimi määrittävät. Koko prosessi linkittyy aina tähän laadittuun tavoitteeseen. Coachingissa substanssiosaaminen on coachattavalla, kun se valmentamisessa on valmentajalla. Coachingissa coachin tulee hallita menetelmät ja eettiset ohjeet. Tieto kulloinkin käsiteltävästä aiheesta ei ole olennaista coachille, koska coachin tehtävä ei ole neuvoa, eikä tuoda omia ajatuksiaan ja ideoitaan esille, vaan hänen tehtävä on oivalluttaa coachattavaa kysymyksillä, ääneen ihmettelyllä, reflektoimalla ja kannustamalla. ICF:n (International Coach Federation) sertifioiman coach-koulutuksen käynyt ja/tai ICF-sertifikaatin omaava coach osaa ja hallitsee ICF:n ydinkompetenssit ja on sitoutunut toimimaan niiden edellyttämällä tavalla. ICF coach on turvallinen valinta partneriksi.

Näitä kahta toimintaa voidaan myös yhdistää ja usein näin tehdäänkin. Olin eräässä organisaatiossa pitämässä valmennusta vuorovaikutuksesta. Valmennukseen sisältyi ns. perinteistä luennointia ja myös coachausta. Toteutin sessiot siten, että ensin esitin teoriatasolla asioita vuorovaikutuksesta, läsnäolosta, kuuntelusta, palautteen antamisesta ja kysymysten voimasta ja jokaisen aiheen jälkeen kävin aihetta läpi ryhmän kanssa siten, että haastoin osallistujia erilaisten harjoitteiden avulla pohtimaan ääneen mm. omaa tapaansa kuunnella ja antaa palautetta. Tästä syntyi hyvää ryhmäkeskustelua ja sparrailua puolin ja toisin. Tällä tavalla yhdistin valmentamisen ja coachingin.

Tärkein asia, oli kyse valmentamisesta tai coachingista on se, että coach tai valmentaja on aidosti läsnä siinä hetkessä, missä kulloinkin ollaan. Ilman aitoa läsnäoloa ei pysty kuulemaan aidosti sitä, mitä ihminen sanoo.