MITÄ VOIMME OPPIA VIESTINTÄÄMME LENTOLIIKENTEESTÄ?

15.10.2021

Paljonkin! 

Lentäminen on yksi turvallisimmista matkustustavoista koko maailmassa. Yksi sen turvallisuutta lisäävä tekijä on viestintä.

Lentokoneessa on kaksi lentäjää, toinen lentää ja toinen hoitaa radioliikennettä. Toki pienkoneita lennetään yksin, mutta samat viestinnän perusperiaatteet pätevät myös siellä. Lennonjohto määrittää sen, missä koneet lentävät. Lentokorkeus, reitit ja lentonopeus tulevat ohjeina lennonjohdolta lentäjille.

Tässä kohdin astuu kuvaan viestintä ja se, mitä me voimme heiltä oppia. Kun lennonjohto antaa radiolla koneelle käskyn: "Continue descent to FL 170", eli "Jatka laskeutumista lentopinnalle 170." Tämä 170 sanotaan "One, seven, zero", jotta numerot tulevat varmasti oikein, ei one hundred and seventy.

Radioliikennettä hoitava lentäjä lukee viestin ääneen takaisin lennonjohdolle ja lennonjohto ilmoittaa, mikäli ns. readback menee väärin ja virhe voidaan korjata.

Jos me toimisimme omassa viestinnässämme samalla tavalla, moni väärinymmärrys ja pieleen mennyt tulkinta jäisi tapahtumatta. 

Tämän jälkeen ohjaava lentäjä sanoo koneessa ääneen: "FL 170" ja asettaa uuden lentopinnan autopilottiin. Kun asetus on tehty, radioliikennettä hoitava lentäjä vielä kuittaa toimenpiteen sanomalla: "Check". Tässä on vielä mahdollisuus korjata, mikäli asetusta ollaan tekemässä vastoin lennonjohdon ohjetta.

Näin toimien viesti tulee varmistettua kahteen kertaan, eikä kenellekään pitäisi jäädä epäselväksi, mitä ollaan tekemässä. Tulkinnan mahdollisuus pienenee huomattavasti.

Jos me toimisimme omassa viestinnässämme samalla tavalla, moni väärinymmärrys ja pieleen mennyt tulkinta jäisi tapahtumatta.

Toinen merkittävä viestinnällinen ja oikeastaan vuorovaikutuksellinen seikka on se, että mikäli koneessa on jokin ongelma, muuttuu lennonjohdon käyttämä fraseologia huomattavasti kohteliaammaksi.

Perus-fraseologia on hyvin yksioikoista ja niin sen pitääkin olla, mutta haasteellisissa tilanteissa puheeseen tulee herkästi mukaan sanoja, joilla osoitetaan avuliaisuus, kohteliaisuus ja auttamisen halu.

"What can I do for You Sir/Ma´am?"
"Let me know, if You need anything"

Miksi emme käyttäisi enemmän omassa viestinnässämme näitä lauseita?

Yhtä kaikki. Kuulluksi tulemisesta puhutaan paljon ja täysin aiheesta. Yksi varma tapa tuottaa kuulluksi tulemisen tunne on sanoa ääneen se, mitä kuulit ja varmistaa, että ymmärsit oikein kuulemasi.

"Vastuuvapautuslause": En ole lentäjä. Seuraan innolla mm. YouTubesta Real Aviation Communication videoita, joista olen tätä viestintää kuullut.

Ari Kärkkäinen
Yksilö- ja tiimicoach