JOHTAMINEN MUUTTUU - MITÄ TAPAHTUU JOHTAJALLE?

21.08.2021

Työelämä monimutkaistuu koko ajan. Työtä tehdään enenevissä määrin monialaisissa tiimeissä riippumatta siitä, millä alalla työskennellään. Yhä vähemmän on työtä, jonka toteuttaminen sujuu kaavamaisesti ja yhä vähemmän on työntekijöitä, jotka syttyvät kaavamaisesta työnteosta.

Työn muutoksia on hankalaa, ellei jopa mahdotonta ennustaa ja siksi kaavoihin hanakasti perustuva johtaminen lienee tullut tiensä päähän. Mitä monimutkaisempaa ja kompleksisempaa ympäristöä johdetaan, sitä vähemmän on sijaa "aina on tehty näin"- ajattelulle.

Ja vielä vähemmän on sijaa johtamiselle, joka perustuu pelottelulle, valtakiimalle ja eriarvoisuudelle. 

Ja vielä vähemmän on sijaa johtamiselle, joka perustuu pelottelulle, valtakiimalle ja eriarvoisuudelle. Tarvitaan tietoisuutta siitä, mitä organisaatiotasolla tapahtuu, mitä tiimeissä tapahtuu ja mitä yksittäisen johdettavan työssä tapahtuu.

On tarpeellista kääntää ajattelua. Johdettavat on nähtävä aidosti voimavarana. Johtaja on johdettavaa varten, ei toisin päin. Tämä vaatii herkkää korvaa johtajalta ja kykyä sekä halua kuulla aidosti johdettavia. Tulevaisuuden johtamisen ydinosaamista on kuuntelun, kuulemisen ja kysymisen taito. Johtaja-johdettava- suhde on ennen kaikkea vuorovaikutussuhde, jossa johtajan on mahdollistettava johdettavan menestyminen ja loistaminen. Hallinnoiminen ja ohjeistaminen eivät ole tulevaisuuden johtamista.

Tulevaisuuden johtajalta vaaditaan kykyä välittömään reagointiin, sillä myös johdettavat reagoivat nopeasti ja tekevät päätöksiä uransa jatkosta. 

Johtaminen kohtaa tulevaisuudessa ison muutoksen ja jos johtavat henkilöt eivät ole muutoksessa mukana, jäävät he pahimmillaan vaille johdettavia. Tulevaisuuden johtajalta vaaditaan kykyä välittömään reagointiin, sillä myös johdettavat reagoivat nopeasti ja tekevät päätöksiä uransa jatkosta.

Jokainen johdettava tulisi huomioida eräänlaisena johtajana ja päätöksentekijänä. Johtaminen voi näin ollen olla kollektiivista, jos organisaatiossa vallitsee luottamus ja kaikkia kuunnellaan ja kaikki uskaltavat sanoa ajatuksensa ääneen. Tämä onnistuu, jos sille annetaan tilaa ja mahdollisuus. Valmentava johtaminen on tähän hyvä työkalu, sillä valmentava johtaja luottaa johdettaviensa kykyyn tehdä päätöksiä ja tukee heitä siinä. Tuloksena voidaan odottaa yhä enemmän itseohjautuvia yksilöitä ja tiimejä ja sitä kautta tuottavampaa työtä ja paremmin voivia tekijöitä.

Tule kuuntelemaan lisää tästä ja monista muista aiheista Lahteen 19.11.2021 Johtamisen Kestävä Kehitys- koulutuspäivään!

Katso lisää kestäväjohtaminen.fi

Ari Kärkkäinen
Business & Teamcoach
Yksilö- ja tiimivalmentaja
Entratum Oy