ESIHENKILÖCOACHING - TUKEA ESIHENKILÖTYÖHÖN

02.09.2021

Riitänkö johtajana? Osaanko vastata kaikkiin johdettavieni kysymyksiin? Ovatko vastaukseni tarpeeksi hyviä? Pystynkö ratkaisemaan ongelmat? Mikä minun tehtäväni esihenkilönä oikeastaan on? Vaikuttaako tutulta? Muun muassa näitä teemoja olemme käsitelleet esihenkilöcoachingeissa. 

Johtamistyö on usein yksinäistä ja monien asioiden pohtiminen jää yksin sinun vastuulle.

Rohkenen sanoa, että kohtaat työssäsi monia tilanteita, joihin sinulta toivotaan välitöntä ratkaisua tai ainakin mielipidettä. Ne voivat olla hyvinkin kuormittavia ja haasteellisia ja ne voivat vaikuttaa negatiivisesti jaksamiseesi ja hyvinvointiisi.

Korona on tuskin helpottanut yhdenkään esihenkilön työtaakkaa ja epäilemättä myös henkilökunnan saatavuus, pysyvyys ja hyvinvointi kulkevat ajatuksissasi hyvinkin paljon.

Arjen kiireen keskellä on valitettavan vähän mahdollisuuksia ja aikaa pysähtyä miettimään asioita.

Siksi on tärkeää, että esihenkilöllä on paikka pysähtyä miettimään asioita ja tutkimaan omia toimintapoja useammasta eri näkökulmasta.

Minun työkaluni on coaching.

Coachina autan sinua vahvoilla kysymyksillä ja erilaisilla tehtävillä näkemään asioita usemmasta eri näkökulmasta. Tulet tietoisemmaksi siitä, kuinka voit toimia paremmin eri tilanteissa. Coaching on kuin seinä, jota vasten sinä voit heittää ajatuksiasi ja seinä heittää ne sinulle takaisin tarkempaan ja moniuloitteisempaan tutkiskeluun.

Olen auttanut coachingin keinoin esihenkilöitä mm. uudessa esimiesroolissa kehittymisessä, haasteellisten asioiden puheeksiottamisessa, muutoksen johtamisessa, viestinnässä, ajanhallinnassa sekä palautteen antamisessa ja vastaanottamisessa.

Coachingin peruslähtökohta on se, että ihmisellä itsellään on voimavaroja ja kykyjä ratkaista haasteita ja ongelmia.

Coach ei neuvo, vaan auttaa coachattavaa itseään oppimaan ja oivaltamaan sopivia keinoja tilanteisiin.

Laadukas henkilöstöjohtaminen korostuu, samoin henkilöstön sitouttaminen ja työmotivaation kasvattaminen.

Johdettavat antavat mielellään omat huolensa ja haasteensa esihenkilön kannettaviksi ja ratkaistaviksi. Kuitenkin samaan aikaan kahvihuoneessa kuulee lauseen: "Kun koskaan ei saa vaikuttaa mihinkään." Coachingista saat työkaluja johdettaviesi osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun ja näin ollen vahvistat heidän kokemusta kuulluksi tulemisesta ja vaikutusmahdollisuuksista. 

Esihenkilöcoaching voidaan toteuttaa yksilö- tai tiimiprosessina.

Katso myös asiakastarina A-klinikka Oy

Ari Kärkkäinen
Yksilö- ja tiimicoach

p 044 2396 821
ari.karkkainen@entratum.fi