KOULUTUS


Entratum Oy tuottaa asiakkaiden tarpeista ja toiveista lähtevää täydennyskoulutusta koulutustapahtumissa, verkossa ja pienryhmissä/työpajoissa. Ari Kärkkäisen voi myös pyytää puhumaan tilaisuuteesi. Vahvoja aiheita ovat mm. mielenterveys- ja päihteet monine eri ulottuvuuksineen, vuorovaikutus, haasteelliset asiakastilanteet, tiimin yhteistyö sekä valmentava työote.TERVETULOA KOULUTUKSEEN !

MUUTAMIA VETOJA VUOSIEN VARRELTA:


Riippuvuus - ymmärrä riippuvaista - Helsinki 2019
Psykiatrisen avohoidon ja osastohoidon yhteistyö - Hämeenlinna 2019
Päihde- ja mielenterveysongelman kartoitus - useita luentoja 2014-2019
Valmentava vuorovaikutus - Lahti 2019 (valmennuskokonaisuus)
Päihdepsykiatrisen potilaan moninaiset haasteet- Helsinki 2018
Valmentava ote hoitotyössä - Tampere 2018, Lahti 2019
Haastavat asiakastilanteet - useita luentoja 2014-2019
Päihdemyrkytyksiä ja psykooseja - Helsinki 2017
Muutos ja siinä tukeminen - muutoksen vaiheet - Lahti 2017

Syyskuussa 2018 Entratum Oy järjesti Helsingissä, Glo Hotel Art´issa TRAUMA, DISSOSIAATIOHÄIRIÖ JA ADHD- HOITOTYÖSSÄ- koulutuksen. Koko päivän pituisessa koulutuksessa kouluttajina toimivat Anne Suokas-Cunliffe Traumaterapiakeskuksesta sekä Tuuli Korhonen ADHD-liitosta.Koulutukset, valmennukset ja luennot suunnitellaan ja toteutetaan siten, että osallistujat saavat vahvistusta omalle osaamiselleen ja omille tiedoilleen, sekä konkreettista tukea ja uutta tietoa arkeen.

Pienryhmäkoulutuksessa osallistujilla on enemmän tilaa kysyä, kyseenalaistaa ja tuoda omia ajatuksia esille. Pienryhmäkoulutuksissa voidaan myös harjoitella käytännössä eri tilanteita. Pienryhmäkoulutus sopii erimomaisesti sekä uuden asian kouluttamiseen, että jo opitun kertaamiseen. Isommalle ryhmälle toteutettu koulutus tavoittaa yhdellä kerralla suuremman joukon.

Pienryhmäkoulutus toimii myös coachaavana työnohjauksellisena tapahtumana, jossa ensin käydään läpi lyhyt alustus aiheeseen ja sen jälkeen ryhmä pohtii vastauksia heitä askarruttaviin kysymyksiin yhdessä kanssani.

Koulutusten aiheet nousevat asiakkaiden toiveista, siitä esimerkkinä syksyllä 2018 Helsingissä järjestetty Trauma, dissosiaatiohäiriö ja ADHD hoitotyössä-koulutus, joka keräsi erinomaista palautetta osallistujilta.

TURVALLISUUSKOULUTUS

Järjestän yhteistyökumppanieni kanssa työyhteisöille suunnattua turvallisuuskoulutusta, joka suunnitellaan juuri sinun yksikkösi tarpeitasi varten. Koulutus koostuu teoriaosuudesta ja käytännön harjoittelusta. Teoriaosuudessa paneudutaan haasteellisiin asiakastilanteisiin, niiden taustoihin ja ennaltaehkäisyyn sekä jälkihoitoon. Käytännön osuudessa harjoitellaan itsepuolustusta ja turvallista tilanteiden hallintaa.

Kysy lisää ja suunnitellaan juuri sinun yksikköäsi parhaiten palveleva koulutus. Koulutus sopii mm. lastensuojeluyksiköille, kotihoitoon sekä terveydenhuollon- ja sosiaalialan yksiköille.

Koulutukseen voidaan myös liittää työyhteisövalmennus (tiimicoaching), jossa yksiköösi laaditaan turvallisuus- ja väkivallan uhan hallintasuunnitelma.