KOULUTUS-VALMENNUS


SOTE-ALAN TÄYDENNYSKOULUTUS

Sosiaali- ja terveysalalla muutos on jatkuva olotila. Organisaatiot muuttuvat, asiakkaat muuttuvat ja asiakkaiden kokemat haasteet ovat enenevissä määrin moniulotteisempia ja henkilökunnan saatavuus ja pysyvyys aiheuttaa huolta organisaatioiden johdossa ja lähiesimiestyössä.

Sektorirajat ylittävä monialainen tiimityö tulee olemaan arkea sote-alalla ja toimiakseen se tarvitsee vahvaa yhteistyötä ja tavoitteellisuutta kaikilta osapuolilta ja myös johtamista.
Lisäksi ennalta-arvaamattomat muutokset maailmantilanteessa aiheuttavat stressiä sekä johtajissa että johdettavissa.

Yksi merkittävä seikka henkilökunnan työviihtyvyyden kannalta on se, että perustehtävä on selkeä ja työtä ohjaa selkeät toimintamallit. Henkilökunta haluaa olla mukana päätöksenteossa ja mitä enemmän tätä voidaan toteuttaa, sitä todennäköisempää on työssä jaksaminen.

Työyhteisön kehittäminen, koulutus, yhteisten toimintamallien luominen ja koko henkilöstön huomioiminen nousee tulevaisuudessa isoon arvoon, kun pohditaan työnantajamielikuvaa.

KATSO PÄIHDEPSYKIATRIA 2022- HYBRIDIKOULUTUSPÄIVÄ

KATSO PÄIHTEET HOITOTYÖSSÄ- KOULUTUSKIERTUE

Sote-koulutukset suunnitellaan aina tilaajan tarpeen mukaan. Koulutukset voidaan toteuttaa julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioille sekä järjestöille ja oppilaitoksille. Olen toteuttanut koulutuksia mm. lastensuojeluyksikköön, sote-alan oppilaitoksille, sairaalan osastoille, kotihoidon henkilökunnalle, lääkäreille, hoitohenkilökunnalle, sosiaalialan henkilökunnalle, poliklinikoille sekä sote-alan opiskelijoille.

Koulutukset voidaan toteuttaa etänä (videokoulutus) tai paikan päällä.

Esimerkkejä koulutusaiheista:

 • Potilaan kohtaaminen
 • Haasteellinen potilastilanne
 • Päihdeanamneesi, päihdeongelman arviointi ja tunnistaminen
 • Riippuvuus (myös toiminnalliset riippuvuudet), riippuvuuden vaikeusasteen tunnistaminen
 • Hoidon kiireellisyyden arviointi
 • Masennus
 • Psykoosi
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Monihäiriöisyys
 • Työhyvinvointi
 • Ajoterveys, päihdeseuranta
 • Vieroitus- ja kuntoutushoito
 • Delirium tremens
 • Laboratoriodiagnostiikka (alkoholi, huumausaineet)
 • Päihteiden aiheuttamat somaattiset komplikaatiot (kohde-elinvauriot)
 • Riippuvuuden lääkehoito
 • Opioidikorvaushoito
 • Ikääntyneiden, alaikäisten ja raskaana olevien päihdehoito
 • Motivoiva/valmentava työtapa - Neuvojasta valmentajaksi
 • Hoitajan/lääkärin oma työssä jaksaminen

"Kiitos, sai uusia näkökulmia omaan työskentelyyn!"

"Hyviä ja mielenkiintoisia näkökulmia asiakaskohtaamisista, mikä erityisen tärkeää kaikessa vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa."

"Tärkeitä asioita. Hyvä miettiä välillä omaa vuorovaikutuksen tasoa, missä mennään. Kiitos"

"Hyvä aihe ja mukavan käytännönläheinen."

Saamaani palautetta järjestämästäni Päihdepsykiatria 2021- koulutuksesta  
OTA YHTEYTTÄ

Sovitaan tapaaminen, jossa keskustellaan lisää. Tämä tapaaminen ei sido sinua mihinkään ja on täysin maksuton.