Koulutukset

Päihteet hoitotyössä- etäkoulutuspäivä 


Koulutus on päättynyt. Kiitos osallistujille. Uusia koulutuksia aiheesta on tulossa.


Päihteitä käyttäviä potilaita kohdataan kaikissa sosiaali- ja terveysalan yksiköissä. Kokonaisvaltainen hoitotyö käsittää myös päihdeongelman kartoituksen, arvioinnin ja alkuvaiheen hoidon, vaikka päihdehoito ei olisikaan yksikön päätehtävä. Esimerkiksi päihteiden aiheuttamat vieroitusoireet aiheuttavat usein ei-toivottua käyttäytymistä ja pahimmillaan huonosti hoidetut tai kokonaan hoitamatta jääneet vieroitusoireet saavat pahimmillaan potilaan poistumaan hänelle elintärkeästä hoidosta.

Päihdeongelman halvin ja myös helpoin hoito on pyrkiä estämään ongelman synty. Siksi kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä tehty laadukas tilannearvio ja hoitoonohjaus pienentävät ongelman kasvamisen riskiä. Päihdeongelmat kaikkine lieveilmiöineen vaativat Suomessa vuosittain merkittäviä taloudellisia panostuksia.

Päihteet Hoitotyössä- koulutuspäivässä saat työkaluja arviointiin, kartoittamiseen, hoitoonohjaukseen, potilaan kohtaamiseen ja myös hoitamiseen. Saat myös vahvistusta osaamisellesi ja uusia ajatuksia työhösi. 

Vaikka päihdehoidon yksiköt tekevät arvokasta työtä päihdeongelmien hoidossa, niin ani harvoin potilas ohjautuu sinne ilman, että jossain muussa yksikössä (sisätaudeilla, kirurgiassa, ensihoidossa, terveysasemalla, sosiaalitoimessa...) on hoidon tarve huomioitu ja on tehty laadukas hoitoonohjaus. Siksi on tärkeää, että kaikissa yksiköissä tehdään ohjausta, neuvontaa, arvointia ja hoitoonohjausta.

Koulutus on suunniteltu hoitohenkilöstölle, jotka kohtaavat työssään päihteitä käyttäviä potilaita. Koulutuksen aiheet on suunniteltu pääosin muissa, kuin psykiatrian tai päihdehoidon yksiköissä työskenteleville.

Koulutuspäivän tavoitteena on, että päivän jälkeen osallistuja osaa arvioida potilaan päihteiden käyttöä, tehdä päihdeanamneesin ja ottaa rohkeasti ja potilas huomioiden päihdeasiat puheeksi. Osallistuja tunnistaa päihteiden aiheuttamia vieroitusoireita ja osaa arvioida niiden vaikeusastetta sekä hoitaa niitä. Osallistuja tiedostaa motivoinnin merkityksen päihteitä käyttävän potilaan hoidossa ja kohtaamisessa. Lisäksi osallistuja tunnistaa alkoholideliriumin ja tietää, kuinka sitä tulee hoitaa.

Koulutuksesta saa konkreettisia työkaluja hoitotyöhön.

PÄIVÄN OHJELMA:

09.30 - 10.30     Päihteiden käytön puheeksi ottaminen, päihdetilanteen arviointi ja
                          päihdeanamneesin tekeminen

10.30 - 11.30      Alkoholidelirium vai muu sekavuus? - Tunnistaminen ja hoito

11.30 - 12.30      Lounastauko.

12.30 - 13.30     Päihteiden aiheuttamat vieroitusoireet - Tunnistaminen, vaikeusasteen
                         arviointi ja hoito

13.30 - 13.45     Tauko

13.45 - 14.45     Motivointi, muutoshalukkuuden tunnistaminen ja muutoksessa tukeminen

Koulutuspäivän hinta on 60 € / henkilö (sis.alv 24%)

Kouluttajana toimii sairaanhoitaja YAMK Ari Kärkkäinen.

PÄIHTEET HOITOTYÖSSÄ- ETÄKOULUTUS 27.4.2022

Koulutus on suunniteltu pääosin muissa, kuin psykiatrian ja päihdehoidon yksiköissä työskenteleville sote-ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään päihteitä käyttäviä 

TUTUSTU KOULUTUSPÄIVÄN
OHJELMAAN

.

PÄIHDEPSYKIATRIA 2022 Hybridikoulutuspäivä 21.4.2022 Helsinki ja koko Suomi