Koulutukset

Päihteet hoitotyössä- koulutuspäivät Maaliskuussa 2022

Kouvolassa, Hämeenlinnassa, Mikkelissä ja Lahdessa.

Päihteitä käyttäviä potilaita kohdataan kaikissa sosiaali- ja terveysalan yksiköissä. Kokonaisvaltainen hoitotyö käsittää myös päihdeongelman kartoituksen, arvioinnin ja alkuvaiheen hoidon, vaikka päihdehoito ei olisikaan yksikön päätehtävä. Esimerkiksi päihteiden aiheuttamat vieroitusoireet aiheuttavat usein ei-toivottua käyttäytymistä ja pahimmillaan huonosti hoidetut tai kokonaan hoitamatta jääneet vieroitusoireet saavat pahimmillaan potilaan poistumaan hänelle elintärkeästä hoidosta.

Päihdeongelman halvin ja myös helpoin hoito on pyrkiä estämään ongelman synty. Siksi kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä tehty laadukas tilannearvio ja hoitoonohjaus pienentävät ongelman kasvamisen riskiä. Päihdeongelmat kaikkine lieveilmiöineen vaativat Suomessa vuosittain merkittäviä taloudellisia panostuksia.

Päihteet Hoitotyössä- koulutuspäivässä saat työkaluja arviointiin, kartoittamiseen, hoitoonohjaukseen, potilaan kohtaamiseen ja myös hoitamiseen. Saat myös vahvistusta osaamisellesi ja uusia ajatuksia työhösi. 

Kaikki Päihteet Hoitotyössä- koulutuspäivät ovat saman sisältöisiä.

Vaikka päihdehoidon yksiköt tekevät arvokasta työtä päihdeongelmien hoidossa, niin ani harvoin potilas ohjautuu sinne ilman, että jossain muussa yksikössä (sisätaudeilla, kirurgiassa, ensihoidossa, terveysasemalla, sosiaalitoimessa...) on hoidon tarve huomioitu ja on tehty laadukas hoitoonohjaus. Siksi on tärkeää, että kaikissa yksiköissä tehdään ohjausta, neuvontaa, arvointia ja hoitoonohjausta.

PÄIHTEET HOITOTYÖSSÄ- koulutuspäivä Kouvolan Vaakunassa 9.3.2022 kello 9.30-15.00

Koulutus on suunniteltu pääosin muissa, kuin psykiatrian ja päihdehoidon yksiköissä työskenteleville sote-ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään päihteitä käyttäviä asiakkaita.

Huomio! Kaikki PÄIHTEET HOITOTYÖSSÄ- koulutuspäivät ovat samansisältöisiä.

TUTUSTU KOULUTUSPÄIVÄN
OHJELMAAN

PÄIHTEET HOITOTYÖSSÄ- koulutuspäivä Hämeenlinnan Vaakunassa 16.3.2022 kello 9.30-15.00.

Koulutus on suunniteltu pääosin muissa, kuin psykiatrian ja päihdehoidon yksiköissä työskenteleville sote-ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään päihteitä käyttäviä asiakkaita.

Huomio! Kaikki PÄIHTEET HOITOTYÖSSÄ- koulutuspäivät ovat samansisältöisiä.

TUTUSTU KOULUTUSPÄIVÄN
OHJELMAAN

PÄIHTEET HOITOTYÖSSÄ- koulutuspäivä Lahden Green Star hotellissa 24.3.2022 kello 9.30-15.00

Koulutus on suunniteltu pääosin muissa, kuin psykiatrian ja päihdehoidon yksiköissä työskenteleville sote-ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään päihteitä käyttäviä asiakkaita.

Huomio! Kaikki PÄIHTEET HOITOTYÖSSÄ- koulutuspäivät ovat samansisältöisiä.

TUTUSTU KOULUTUSPÄIVÄN
OHJELMAAN

PÄIHTEET HOITOTYÖSSÄ- koulutuspäivä Mikkelin Scandic Mikkelissä 31.3.2022 kello 9.30-15.00

Koulutus on suunniteltu pääosin muissa, kuin psykiatrian ja päihdehoidon yksiköissä työskenteleville sote-ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään päihteitä käyttäviä asiakkaita.

Huomio! Kaikki PÄIHTEET HOITOTYÖSSÄ- koulutuspäivät ovat samansisältöisiä.

TUTUSTU KOULUTUSPÄIVÄN
OHJELMAAN

PÄIHDEPSYKIATRIA 2022 Hybridikoulutuspäivä 21.4.2022 Helsinki ja koko Suomi