Koulutukset

Entratum Oy tuottaa asiakkaiden tarpeista ja toiveista lähtevää
terveydenhuollon täydennyskoulutusta koulutustapahtumissa, verkossa ja
pienryhmissä.

Koulutukset suunnitellaan ja toteutetaan siten,
että osallistujat saavat vahvistusta omalle osaamiselleen ja omille
tiedoilleen, sekä konkreettista tukea ja uutta tietoa arjen työhön.

Pienryhmäkoulutuksessa osallistujilla on enemmän tilaa kysyä, kyseenalaistaa ja tuoda omia ajatuksia esille. Pienryhmäkoulutuksissa voidaan myös harjoitella käytännössä eri tilanteita. Pienryhmäkoulutus sopii erimomaisesti sekä uuden asian kouluttamiseen, että jo opitun kertaamiseen. Isommalle ryhmälle toteutettu koulutus tavoittaa yhdellä kerralla suuremman joukon.

Pienryhmäkoulutus toimii myös coachaavana työnohjauksellisena tapahtumana, jossa ensin käydään läpi lyhyt alustus aiheeseen ja sen jälkeen ryhmä pohtii vastauksia heitä askarruttaviin kysymyksiin.

Ari Kärkkäisen voi myös tilata kouluttamaan. Tällä hetkellä Entratumilla on 3 valmista koulutuspakettia, mutta Arin ydinosaamiseen, eli mielenterveys- ja päihdehoitotyöhön perustuvia koulutusaiheita on paljon muitakin.

Koulutusten aiheet nousevat asiakkaiden toiveista, siitä esimerkkinä syksyllä 2018 Helsingissä järjestetty Trauma, dissosiaatiohäiriö ja ADHD hoitotyössä-koulutus, joka keräsi erinomaista palautetta osallistujilta.

“Olen pitkään työskennellyt terveydenhuollossa ja olen todennut, että koulutuksiin pääseminen on usein haasteellista. Siksi päätin toteuttaa kaikkien saatavilla olevia sote-alan verkkovalmennuksia, joiden hinnat pystytään pitämään kohtuullisina ja hienointa näissä verkkovalmennuksissa on se, että niihin voi osallistua ihan koska tahansa ja ihan mistä tahansa.”

Ari Kärkkäinen