Kirjoituksia

Tarkoitus on avata coachingin terminologiaa lähinnä siitä näkökulmasta, milloin on kyse coachingista ja milloin valmentamisesta.

Mitä tuo terapeuttinen ynähtely tarkoittaa? Kuulin kyseisen termin vuosia sitten. En edes tarkkaan muista missä ja keneltä sen kuulin. Sen muistan kyllä hyvin, että tästä asiasta kertoneen ihmisen mielestä on tärkeä ynähdellä kuunnellessaan ihmistä, jotta ihmiselle tulee tunne siitä, että häntä todella kuunnellaan. Ynähtelyllä hän tarkoitti muun...

Tiimi käsitteenä on periaatteessa aika yksinkertainen, vaikka eri ihmiset ovat luoneet sille erilaisia määritelmiä. Tiimi koostuu yksilöistä, jotka toimivat yhdessä tuottaakseen palveluita tai tuotteita. Tiimin jäsenet ovat jollain tasolla riippuvaisia toisistaan ja toisten tekemisistä ja tiimin jäsenillä on myös toisiaan täydentäviä taitoja. Yksi...

Työelämään valmentavassa organisaatiossa syntyi halu vahvistaa valmennustyöhön osallistuvien työntekijöiden valmennusosaamista.
Organisaatio lähti etsimään yhteistyökumppania tämän tavoitteen toteuttamiseksi.

Mitä ajattelet, jos yrityksen jokaisella työntekijällä olisi mahdollisuus säännöllisin väliajoin luvan kanssa pysähtyä ajattelemaan ja reflektoimaan omaa tapaansa tehdä työtä, työssä kehittymistä ja siinä menestymistä.