KIRJOITUKSIA


 

Mitä ajattelet, jos yrityksen jokaisella työntekijällä olisi mahdollisuus säännöllisin väliajoin luvan kanssa pysähtyä ajattelemaan ja reflektoimaan omaa tapaansa tehdä työtä, työssä kehittymistä ja siinä menestymistä.

Ohjaamme usein keskustelua kysymyksillä, joihin sisältyy vahvasti omia uskomuksiamme ja ajatuksiamme, jopa toiveitamme. Tarjoilemme keskustelukumppanillemme valmiita vastausvaihtoehtoja sen sijaan, että antaisimme hänelle mahdollisuuden miettiä aidosti sitä, mitä hän ajattelee ja varsinkin sen sijaan, että haastaisimme häntä miettimään.

Me olemme jostain syystä taipuvaisia ajattelemaan, että multitaskaaja pystyy tekemään monta asiaa samanaikaisesti ja vieläpä hyvin. Todellisuus on kuitenkin se, että ei pysty.

Tiimi käsitteenä on periaatteessa aika yksinkertainen, vaikka eri ihmiset ovat luoneet sille erilaisia määritelmiä. Tiimi koostuu yksilöistä, jotka toimivat yhdessä tuottaakseen palveluita tai tuotteita. Tiimin jäsenet ovat jollain tasolla riippuvaisia toisistaan ja toisten tekemisistä ja tiimin jäsenillä on myös toisiaan täydentäviä taitoja. Yksi...

Tarkoitus on avata coachingin terminologiaa lähinnä siitä näkökulmasta, milloin on kyse coachingista ja milloin valmentamisesta.

Kuten tuolla Linkedinissä innostuspäissäni ensimmäisen Systemic Team Coach- koulutuspäivän jälkeen 20.1.2020 lupasin, kirjoitan ajatuksiani tänne blogiin liittyen juuri alkaneeseen matkaani kohti Systemic Team Coaching- ammattilaisuutta.

Tuo komento lienee hyvinkin tuttu monelle suomalaiselle miehelle ja naiselle armeijan sulkeisharjoituksista ja paraateista ja oikeastaan kaikista tilanteista, joissa ryhmä kokoontuu jonnekin.