Kirjoituksia

Organisaatiot, työ ja koko maailma ovat hyvin kompleksisia. Etenkin asiantuntijatyössä tämä näkyy ja korostuu. Työ muuttuu ja samalla tekijät muuttuvat. Perinteiset mallit ja tavat eivät enää toimi. Ilman rohkeita kokeiluja ei synny uutta ja ilman yhteistyötä ja yhdessä oppimista ei saavuteta tavoitteita.

Riitänkö johtajana? Osaanko vastata kaikkiin johdettavieni kysymyksiin? Ovatko vastaukseni tarpeeksi hyviä? Pystynkö ratkaisemaan ongelmat? Mikä minun tehtäväni esihenkilönä oikeastaan on? Vaikuttaako tutulta? Muun muassa näitä teemoja olemme käsitelleet esihenkilöcoachingeissa.

Resilienssi, eli uudistumiskyky, henkinen kapasiteetti, tai kuten itse joskus ajattelen, sietokyky, on nykyään paljon käsitelty aihe ja syystäkin. Pandemia aiheutti maailmanlaajuisen kriisin, josta osansa on varmasti saanut ihan jokainen meistä. Resilienssiä tarvitaan toki myös pienemmistäkin kriiseistä selviämiseen ja uudistumiseen. Tässä...

Työelämä monimutkaistuu koko ajan. Työtä tehdään enenevissä määrin monialaisissa tiimeissä riippumatta siitä, millä alalla työskennellään. Yhä vähemmän on työtä, jonka toteuttaminen sujuu kaavamaisesti ja yhä vähemmän on työntekijöitä, jotka syttyvät kaavamaisesta työnteosta.

Siirtyminen hoitotyön asiantuntijaroolista hoitotyön esihenkilöksi, palveluesimieheksi, on iso muutos. Tämän muutoksen toteutumiseksi ja onnistumiseksi lähdimme hakemaan coachingista tukea. Taustallani ei ole selkeää johtamiskoulutusta, joten yksilöcoaching tuli hyvään saumaan täydentämään organisaation yhteistä esihenkilövalmennusta.

Johtaminen on paljon puhuttu ja kirjoitettu aihe ja ihan syystäkin. Omaan silmään on viime aikoina osunut varsinkin sote-alan johtamisesta kirjoitettuja artikkeleita. Sote-johtamista on kritisoitu jopa ammattitaidottomaksi puuhasteluksi. Vahvat substanssiosaajat nousevat johtajiksi vailla johtamisosaamista ja tämä on koettu yhdeksi sote-alan...