Mitä coaching on?

Coaching on luova ja ajatuksia herättävä yhteistyösuhde asiakkaan ja coachin välillä, jonka tavoitteena on herättää asiakkaassa ammatillinen ja henkilökohtainen potentiaali.

Coaching on prosessi, jossa valmentaja auttaa yksilöä tai ryhmää ottamaan käyttöön omia voimavarojaan ja näkemään mahdollisuuksia niin, että ryhmä tai yksilö voi saavuttaa tavoitteensa.

Coaching perustuu ajatukseen, että ihmisellä on aina käytettävissä voimavaroja, vaikka tilanne juuri sillä hetkellä näyttäisi toivottomalta ja mahdottomalta.

Coaching auttaa fokusoimaan ajattelua ja toimintaa, saavuttamaan tavoitteita sekä suunnittelemaan toimintastrategioita. Sen avulla saadaan aikaan harkittuja päätöksiä, oppimista ja syvällistä kehitystä.

Ihannetilanteessa coachattavat oppivat valmentamaan itse itseään, eli oppivat oppimaan saavuttamaan tavoitteensa.

Coaching antaa välineitä omissa rooleissa kasvamiseen sekä intoa tavoitteiden saavuttamiseen. Coaching tähtää valmennettavan yksilön, ryhmän tai koko organisaation kokonaisvaltaiseen kehitykseen, kasvuun ja tasapainoon parantamalla asiakkaan suorituskykyä ja toimintatapoja.

Coach auttaa valmennettavaa ihmisenä ja yksilönä kehittymään ja hyödyntämään koko nykyisen ja käyttämättömän potentiaalinsa. Näin valmennettava saavuttaa ja myös ylittää omat tavoitteensa ja auttaa koko organisaatiotaan menestymään.

Ohjausmenetelmänä coaching on ratkaisukeskeinen ja tavoiteorientoitunut vuorovaikutussuhde. Coachingissa keskitytään heikkouksien korjaamisen sijasta vahvuuksien jalostamiseen.

Mitä coaching EI ole?

Coaching ei ole kouluttamista, konsultointia, terapiaa eikä neuvontaa. Coach ei anna neuvoja, vaan tukee ja haastaa asiakasta itse löytämään parhaat ajattelu- ja toimintavat.

Kenelle coaching sopii?

Lyhyesti voidaan sanoa, että kaikille, jotka auttavat, johtavat tai valmentavat ihmisiä, olipa kyse alaisesta, työkaverista, asiakkaasta, omasta lapsesta tai omasta itsestään.

Coaching sopii ihmiselle, jolla on esimerkiksi työssään sellaisia asioita, joita haluaa selkeyttää tai jos on joitain sellaisia ongelmia tai epäselviä tilanteita, jotka kaipaavat ratkaisua.

Coaching sopii myös silloin, jos ihminen haluaa olla itse vaikuttamassa omaan muutokseensa, mutta ei oikein tiedä, miten se onnistuu.

Coaching auttaa myös organisaatioiden muutostilanteissa ja silloin, kun yksilö tai koko organisaatio haluaa kehittyä ja kehittää toimintaa.

Mitä eroa työnohjaukseen?

Coaching on työnohjaukseen verrattuna tavoitteellisempi ja usein lyhytkestoisempi prosessi. Coachingissa käytetään vahvemmin oivalluttavia ja eteenpäin vieviä kysymyksiä.

Coaching keskittyy voimakkaammin tulevaisuuteen ja mahdollisuuksiin.

Työnohjaus on lähtökohtaisesti kestoltaan coachingia pidempi prosessi. Tyypilliset työnohjausprosessit kestävät 1-3 vuotta. Coachingin kesto liikkuu 4-6 kerrasta korkeintaan puoleen vuoteen ja yhdelläkin coaching-keskustelulla voidaan saavuttaa toivottuja tuloksia.

 

Kiinnostuitko coachingista?

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää coachingista!

Kysy myös coachaavista pienryhmäkoulutuksista.

ari.karkkainen@entratum.fi
puh 044 2396 821

Tästä voit ladata lyhyen esittelyn coachingista.
Coaching