CLP TIIMILÄINEN

CLP® tiimiläinen

Tiimiläisille suunnattu Coaching Leadership Pulse® -arviointi on 180-asteen palautetyökalu, jossa tiimiläiset arvioivat kukin omaa rooliaan sekä jokaista kollegaansa tiimissä. CLP-tiimiläinen on tarkoitettu tiimin kehittämisen työkaluksi. Kysely rakentuu 21 valmentavaa otetta kuvaavasta toimintatavasta, joita arvioidaan sekä toiminnan laadun ja määrän kautta.

Jokainen tiimiläinen saa oman raporttinsa, josta näkyvät omat ja toisten palautteet. Tiimin palautekulttuuri kehittyy näiden avulla käydyn keskustelun kautta ja tiimiläiset oppivat antamaan ja vastaanottamaan myös sanallista palautetta toisilleen.