BUSINESS COACHING

Coaching auttaa fokusoimaan ajattelua ja toimintaa, saavuttamaan tavoitteita sekä suunnittelemaan toimintastrategioita. Sen avulla saadaan aikaan punnittuja päätöksiä, reflektoivaa oppimista ja syvällistä kehitystä.

Coaching antaa välineitä omissa rooleissa kasvamiseen ja intoa tavoitteiden saavuttamiseen. Coaching tähtää valmennettavan yksilön tai tiimin kokonaisvaltaiseen kehitykseen, kasvuun, tasapainoon ja ekologisuuteen parantamalla suorituskykyä ja toimintatapoja.

Coaching ei ole valmentamista, vaikka tätäkin termiä huomaa usein käytettävän. Valmentaminen on opettamista, jossa valmentaja siirtää itsellään olevaa substanssiosaamista eteenpäin. Coaching sen sijaan on prosessi, jossa coach tukee coachattavaa saavuttamaan omat tavoitteensa ja samalla coach tarjoaa ajattelukaveruutta ja pallotteluseinää. Substanssiosaaminen on coachattavalla ja coachin tehtävä on auttaa coachattavaa oivaltamaan asioita. Oivalluksen kautta coachattavan osaaminen ja potentiaali nousevat uuteen valoon. Usein coachingprosessiin sisältyy myös valmennusta mm. tiimin toiminnasta.

Coachingissa tieto käsiteltävästä asiasta on siis coachattavalla. Coach hallitsee prosessin menetelmät ja työkalut. Coachin tietämys käsiteltävästä aiheesta ei ole olennaista. Voidaan jopa sanoa, että mitä vähemmän coach aiheesta tietää, sitä paremmin hän voi coachata, koska silloin riski coachin omien ajatusten esille tuomiseen on pienempi.

Perusajatus coachingissa on se, riippumatta etuliitteestä, että coach haastaa coachattavaa pohtimaan asioita useammista eri näkökulmista. Tämä pätee niin yksilö-, kuin tiimicoachigissakin.

Business coachingissa prosessin tavoitetta ohjaa organisaation asettamat tavoitteet, koska usein coachingia hankitaan tilanteessa, jossa tavoitteena on kehittää tiimiä ja sen toimintakykyä.

Jokainen coaching-prosessi alkaa suunnittelutapaamisella, jossa sovitaan aikautaulut kolmikanta- tai alkuneuvottelulle ja keskustellaan tarkemmin prosesseista ja sisällöistä. Tämä tapaaminen on maksuton, eikä vielä velvoita sinua mihinkään, joten voit hyvillä mielin ilmoittaa, että coaching ei tässä kohdin olekaan se, mitä etsit.

MITÄ PROSESSIN JÄLKEEN?

En ole coach, joka tulee paikalle, hoitaa prosessin ja häviää sen jälkeen. Minulle on tärkeää yksilön ja/tai tiimin kehittymisessä auttamisen lisäksi se, että coachingista/valmennuksesta saavutettua hyötyä seurataan ja arvioidaan. Siksi haluan olla partnerisi myös prosessin jälkeen.

Tästä syystä kaikkiin coaching- ja valmennuspaketteihin sekä erikseen suunniteltuihin prosesseihin sisältyy aina seurantatapaaminen, joka pidetään prosessin päätyttyä sovittuna ajankohtana.

Tässä tapaamisessa reflektoidaan sitä, mitä prosessin jälkeen on tapahtunut ja mikä on eri tavalla, kuin ennen prosessia. Samalla arvioinnin kohteeksi tulee myös se, jos toivottua muutosta ei olekaan tapahtunut. 

Tämä tapaaminen on hyödyksi sinulle. Pääset arvoimaan tilannetta, kehitystä, muutosta ja myös minua ja toimintatapojani. Tämä tapaaminen on hyödyksi siis myös minulle, koska tällä tavalla pystyn arvioimaan palveluni laatua saamani palautteen avulla ja näin ollen pystyn kehittymään itse coachina ja myös ihmisenä. Reilua, eikö?

KIINNOSTUITKO? OTA YHTEYTTÄ NIIN VOIDAAN KESKUSTELLA TARKEMMIN.