Ari Kärkkäinen

Yksilö- ja tiimivalmentaja, coach, kouluttaja, sairaanhoitaja YAMK

Hei! Olen Ari Kärkkäinen, yksilö- ja tiimivalmentaja. Minulla on ICF:n (International Coach Federation) laatuvaatimuksiin perustuvat Systemic Business Coach® ja Systemic Team Coach©- sertifioinnit. Lisäksi olen sertifioitu Coaching Leadership Pulse® CLP tiimiläinen®- palautetyökalun käyttäjä.

Autan sinua ja/tai tiimiäsi kehittymään, oppimaan parempaa vuorovaikutusta, hallitsemaan muutostilanteita, saavuttamaan tavoitteita, luomaan uuttaa toimintaa, vahvistamaan kollektiivista vastuunottamista, osaamista sekä ryhmä- ja tiimitaitoja ja parantamaan tuottavuutta.

Olen peruskoulutukseltani sairaanhoitaja YAMK. Olen työskennellyt vuodesta 2001 lähtien hoitotyön asiantuntija- ja kouluttajatehtävissä eri työyhteisöissä ja organisaatioissa. Sote-alan tausta auttaa minua ymmärtämään kuuntelun, empaattisuuden ja aidon läsnäolon merkityksen, jotka ovat coachingin kulmakiviä. Peruskoulutukseni ja monimuotoiset kehittämis- ja asiantuntijatehtävät työuralla antavat myös vahvaa pohjaa kehittämisosaamiselle sekä esimerkiksi substanssiosaamiseen pohjautuvaan työnohjaukseen sekä kouluttamiseen.

Innostun aina siitä, kun coachattava yksilö tai tiimi oivaltaa jotain sellaista, jota ei välttämättä ole aikaisemmin tullut ajatelleeksi. Tämä oivaltaminen kertoo siitä, että ajatus on kirkastunut ja myös laadullistunut. Tämä on erinomainen pohja uuden oppimiselle ja kehittymiselle. Siitä coachingissa on pitkälti kyse.