Trauma, dissosiaatiohäiriö ja ADHD hoitotyössä- koulutus

DSC_0759

Sairaanhoitaja YAMK, mielenterveys- ja päihdetyön kliininen
asiantuntija ja coach (02/2019). Minulla on pitkä kokemus
mielenterveys- ja päihdehoitotyöstä eri työyksiköissä. Olen
toiminut coachina uraansa aloittaville sairaanhoitajille. Olen
kouluttanut ja valmentanut sekä opiskelijoita että jo työssä
olevia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Olen ollut
kehittämässä ja toteuttamassa uutta mielenterveys- ja
päihdehoitotyön toimintamallia yhteispäivystyksessä, sekä
päihdepalveluiden avopalvelumallia terveyskeskuksessa. Puhun
vahvasti valmentavan työotteen puolesta.

Olen käytettävissä kouluttamaan ja coachaamaan sinua ja
työyhteisöäsi.

Ota yhteyttä

Entratum Oy – Y 2831776-3 – Asikkala – ari.karkkainen@entratum.fi – puh. 044 2396 821